Захтјев за понуде Извођење радова (без преквалификација)

Послодавац:    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – 
                          Јединица за имплементацију пројекта
Пројекат:    Пројекат регистрације некретнина
Назив уговора: Премјери КО Хасе-Бријесница град Бијељина, Љељенча град Бијељина, 
                            Рибник Доњи општина Рибник, Гламочани општина Лакташи
Држава:        Босна и Херцеговина/Република Српска
Зајам бр.:    9048-BA
Захтјев за понуде бр.: BA-RERP-9048BA-RS-NCS-RFB-21-A.2.5.2
Издат дана:    14.05.2021. године
1.    Босна и Херцеговина је примила финансирање од стране Свјетске банке за трошкове Пројекат Регистрације Некретнина и намјерава да примјени дио прихода према уплатама по уговору за Премјер КО Хасе-Бријесница град Бијељина, Љељенча град Бијељина, Рибник Доњи општина Рибник, Гламочани општина Лакташи.

2.    Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове путем Јединице за имплементацију пројекта сада позива запечаћене понуде квалификованих понуђача за послове премјера КО Хасе-Бријесница град Бијељина, Љељенча град Бијељина, Рибник Доњи општина Рибник, Гламочани општина Лакташи

3.    Понуде се спроводе путем међународне конкурентне набавке користећи Захтјев за понуде (РФБ) како је наведено у „Прописима о набавкама за зајмопримце ИПФ-а Свјетске банке - Набавка у финансирању инвестиционих пројеката“ , август 2018 („Прописи о набавкама“), и исте су отворене за све квалификоване понуђаче како је дефинисано у Прописима о набавкама.

4.    Заинтересовани квалификовани понуђачи могу добити додатне информације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Јединица за имплементацију пројекта, Јована Станковић, емаил jovana.stankovic@rgurs.org и извршити увид у тендерски документ током радног времена, односно од 10.00 до 14.00 часова на доле наведеној адреси.

5.    Тендерски документ на српском језику заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да купе након подношења писмене пријаве на адресу доле наведену те након плаћања бесповратне накнаде од БАМ 100,00. Начин плаћања је директно на слиједећи број рачуна  567-241-10000013-81 код банке: СБЕР БАНКА а.д Бања Лука.  Документ ће бити послат путем емаила као пдф прилог и регуларном поштом. У случају разлике између електронски послатог документа и оног послатог поштом овај задњи има предност.

6.    Понуде се морају доставити на адресу доле наведену на дан или прије 15.06.2021. године у 13.00часова. Електронске понуде неће бити дозвољене. Закашњеле понуде неће бити узете у разматрање. Понуде се јавно отварају у присуству именованих представника понуђача и свих који одлуче да присуствују на адреси доле наведеној у 13.15часова, 15.06.2021. године.

7.    Уз све понуде приложити Изјаву о гаранцији понуде.
8.    Скреће се пажња на Прописе о набавкама којима се од Зајмопримца захтијева да објави информације о бенефицијарном власништву успјешног понуђача, као дио Обавјештења о дођели уговора, користећи образац за објаву бенефицијарног власништва, који је укључен у тендерски документ.
9.    Горе наведена адреса:


Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 
Јединица за имплементацију пројекта- Протокол
Јована Станковић
Трг Републике Српске бр. 8
78000 Бања Лука /Република Српска

jovana.stankovic@rgurs.org

Датум објаве: 14.05.2021. године