KORISNICI ZADOVOLJNI RADOM RUGIPP-a

 

Izabrani konsultant sproveo je istraživanje  stepena zadovoljstva građana,  te predstavnika opština i profesionalnog privatnog sektora u pogledu usluga koje pruža  Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP).

 

 

Istraživanje je provedeno u periodu od 20.12.2019. godine do 29.02.2020. godine i pokazalo je da je cjelokupno zadovoljstvo ispitanika na visokom nivou, dok su najslabije ocjenjeni aspekti usluga troškova i njihove cijene.

 

Preporuke za povećanje zadovoljstva korisnika na bazi rezultata istraživanja su pojednostaviti procedure,  povećati efikasnost procedura za rješavanje zahtjeva,  smanjiti potreban broj posjeta za izvršenje usluga,  omogućiti bolju pristupačnost informacijama, duže radno vrijeme sa strankama i obezbijediti edukaciju osoblja, postaviti tačan cjenovnik usluga na internet stranicu RUGIPP-a, postaviti na internet stranicu RUGIPP-a detaljan opis koraka prilikom uknjižavanja nepokretnosti, te uvesti mogućnost dobijanja izvoda/potvrda putem interneta, razmoriti mogućnost smanjenja troškova usluga za klijente, odnosno oslobađanja troškova za pojedine usluge.

 

U najvećem broju slučajeva, besplatnu pravnu pomoć pružio je RUGIPP, te je prosječna ocjena te pomoći veoma visoka.

 

Istraživanje je pokazalo da građani smatraju da je korupcija na niskom nivou.

 

Oko 60 odsto ispitanika ističe da bi se rad područnih jedinica RUGIPP-a mogao unaprijediti povećanjem efikasnosti procedura za rješavanje zahtjeva, dok trećina ispitanika smatra da bi informacije trebalo da budu pristupačnije uređenjem oglasne table, otvaranjem šaltera i  telefonskih linija  za informacije i internet stranice.

 

Kao glavne razloge za dugo rješavanje zahtjeva korisnici vide u vrsti procedura, koje su, po njihovom mišljenju, suviše komplikovane.

 

Rezultati istraživanja stepena zadovoljstva korisnika i informisanosti građana o instituciji u kojoj mogu izvršiti upis prava na nepokretnosti, to jest uknjižbu vlasništva je na visokom nivou, i čak 95,5 odsto građana je navelo RUGIPP kao tu instituciju.

 

Usluga izdavanja posjedovnih listova navedena je kao najpoznatija, dok su korisnici takođe veoma upoznati i sa ostalim uslugama, sa preko 50 odsto  zabilježenih odgovora za sve usluge.

 

Oko 40 odsto  ispitanika nije bilo upoznato sa reformom katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj, 44 odsto ispitanika je čulo nešto o toj reformi, dok je 16 odsto dobro upoznato sa njom.

 

Istraživanje je pokazalo da 85 odsto ispitanika misli da će građani imati korist od ovog procesa, s tim da polovina smatra da će imati mnogo koristi, a 35 odsto da će građani imati koristi, ali u nešto manjoj mjeri.

 

Od ispitanika koji od 2012. godine posjećivali područne jedinice RUGIPP-a, približno petina je RUGIPP posjećivala radi registracije ili upisa prenosa vlasništva i 90 odsto njih je ostvarilo zahtjev u prosjeku tokom tri posjete.

 

Pri ispitivanju zadovoljstva predstavnika opština i profesionalnog privatnog sektora na anketu je odgovorilo ukupno 207 ispitanika i oni su se izjasnili da su im najviše potrebne informacije o nosiocima prava na nepokretnosti kako bi kvalitetno obavljali svoj posao.

 

Više od polovine ispitanih pravnih lica je zadovoljno uslugama RUGIPP, dok je petina nezadovoljna.

 

Skoro dvije trećine ispitanih je kao preporuku za poboljšanje rada područnih jedinica RUGIPP navelo mogućnost pružanja usluga putem interneta.

 

Preporuke za povećanje zadovoljstva predstavnika opština i profesionalnog privatnog sektora na bazi rezultata istraživanja su razmoriti mogućnost smanjenja troškova usluga za klijente, pojednostaviti procedure, povećati efikasnost procedura za rješavanje zahtjeva, uvesti mogućnost pružanja usluga preko interneta, te intenzivnije raditi na edukaciji zaposlenih.

 

Projekat registracije nekretnina (RERP) ima za cilj unapređenje katastarskog sistema i održivost institucija za upis prava u katastar nepokretnosti.

 

U  Republici Srpskoj 3. februara 2012. donesen  je novi zakon, koji je zemljišne knjige i katastar spojio u zajedničku evidenciju nazvanu katastar nepokretnosti.

 

Ova evidencija se vodi unutar RUGIPP –a. Aktivnosti ovog projekta baziraju se na ažuriranju i usklađivanju podataka iz zemljišno - knjižnih, te katastarskih knjiga, kao i integrisanje istih u jedinstvenu evidenciju kakva je katastar nepokretnosti.

 

Posebna pažnja pridaje se urbanim područjima. Projekat ima tri komponente - Razvoj podataka za registraciju nekretnina, Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina, te Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje projektom. 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h