ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mailuprava@rgurs.org

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА НАМЈЕШТЕНИКА

 

Број: 21.01/052-553/20

Дана: 10.12.2020. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: виши сарадник за рачуноводствене послове, Сектор за економско-финансијске послове; виши сарадник за контролу економско-финансијских послова, Сектор за економско-финансијске послове; сарадник за опште послове, Подручна јединица Бања Лука; виши сарадник за анализу података Регистра цијена непокретности и Адресног регистра, Сектор за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте и сарадник за административне послове у подручној јединици, Подручна јединица Сребреница, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 26.10.2020. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 10.12.2020. године сачинила је

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

               

ВИШИ САРАДНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Горан Кесић

15

2.

Јелена Ковачевић

12

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Јелена Ковачевић

15

2.

Горан Кесић

12

3.

Бојан Поповић

10

 

 

САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БАЊА ЛУКА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Тијана Бајић

15

2.

Миланка Бањац

12

3.

Оливера Јефић

10

4.

Сања Петровић

10

5.

Зора Кучук

9

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА АНАЛИЗУ ПОДАТАКА РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ И АДРЕСНОГ РЕГИСТРА

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Драгана Свитлица

15

2.

Јована Станковић

15

3.

Горан Кесић

13

4.

Александар Гвоздаревић

11

5.

Вера Новаковић

11

6.

Јелена Ковачевић

11

7.

Бојан Поповић

10

8.

Николина Ћулибрк

9

9.

Рајка Мијатовић

8

 

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА СРЕБРЕНИЦА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Слађана Васић

15

 

 

                                                                                            Д И Р Е К Т О Р 

 

Босиљка Предраговић, дипл. правник