ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-677/23

Датум: 11.01.2024. године

 

            На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника путем јавног конкурса за упражњена радна мјеста: виши сарадник за Систем управљања финансијским-информацијама (СУФИ), Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове и виши сарадник за правне послове у јавним набавкама, Одјељење за јавне набавке, а у вези Јавног конкурса објављеног у дневном листу „Независне новине“ издање за дан 28.11.2023. године и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (http://www.rgurs.org), сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (СУФИ)

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Ирина Радомир

14

2.

Татјана Ожеговић

12

 

 

ВИШИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Нада Лончар Пртија

14

2.

Станимирка Смиљић

12

 

 

                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                        Мр Драган Станковић