КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РУГИПП-У ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

На основу Споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове (у даљем тексту: РУГИПП) расписује се

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Право учешћа на конкурсу имају студенти треће и четврте године основних студија, те апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Пракса ће бити реализована у периоду од 24. јула до 29. септембра 2023. године у Подручној јединици Бања Лука, односно у подручној јединици града или општине према пребивалишту студента, са трајањем од 15 радних дана према избору студента, а у оквиру овог периода.

За вријеме трајања праксе омогућено је упознавање студената са свим пословима из дјелокруга надлежности РУГИПП, према Програму обављања студентске праксе у РУГИПП-у. По завршетку програма студентима ће бити уручени сертификати.

 

Пријаве се подносе на имејл-адресу: bosiljka.cubrilovic-stamenic@pf.unibl.org.

 

*Уз пријаву је потребно приложити и краћу биографију (обавезни елементи су: име и презиме, просјек оцјена (Е-студент), контакт телефон, имејл-адреса и изјава о мјесту обављања студентске праксе: Бања Лука или мјесто пребивалишта студента).

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 16. ЈУН 2023. ГОДИНЕ.