ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-157/23

Датум: 19.04.2023. године

 

                На основу члана 3. Програма стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/09) Комисија за спровођење поступка избора приправника путем јавног конкурса у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Србац, а у вези са Јавним конкурсом објављеним у дневном листу „Независне новине“ дана 15.03.2023. године и на интернет страници www.rgurs.org, на сједници одржаној дана 19.04.2023. године, сачинила је

 

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

 

ПРИПРАВНИК

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА СРБАЦ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Владан Јанковић

14

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                          Мр Драган Станковић