СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИНТЕРВЈУА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-157/23

Датум: 05.04.2023. године

 

          У вези Јавног конкурса за пријем приправника у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Србац, објављеног дана 15.03.2023. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове Бања Лука, објављује се састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса:

 

 

Састав Конкурсне комисије за избор приправника путем јавног конкурса:

 

  1. Љиља Пешикан – предсједник Комисије,
  2. Ђорђе Богојевић – члан,
  3. Бојан Нинчић – члан.

 

 

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса и вријеме одржавања интервјуа:

 

19.04.2023. године

 

12:00 часова

 

 

Владан Јанковић

 

 

                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                          Љиља Пешикан, дипл. правник