ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-329/21

Дана: 08.10.2021. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15) а поступајући по Рјешењу Одбора државне управе за жалбе број 32.02/120-37/21 од 30.08.2021. године, донесеног у поступку по жалби кандидата Гордана Мастила након проведене конкурсне процедуре/интервјуа дана 09.07.2021. године, којима је поништен поступак избора намјештеника на радно мјесто сарадник за административно-техничке послове, Подручна јединица Фоча, објављеног дана 27.05.2021. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, након одржаног поновљеног интервјуа дана 08.10.2021. године, објављује се

 

 

ЛИСТА

успјешних кандидата

 

               

 

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА ФОЧА

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Балша Лазовић

14

2.

Гордан Мастило

12

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р 

 

Босиљка Предраговић, дипл. правник