Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције

Датум Назив Преузми
02.03.2023. Изјава руководиоца уговорног органа о постојању сукоба интереса
12.09.2023. Попис привредних субјеката са којима је руководилац уговорног органа или с њим повезане особе у сукобу интереса