Изузеци од ЗЈН

Датум Назив Преузми
31.03.2022. Одлука о покретању поступка набавке "Службени гласник Републикe Српскe" за 2022. годину
11.03.2022. Одлука о покретању поступка набавке "Службени лист БиХ" за 1. полугодиште 2022. године
30.12.2021. Одлука о набавци услуга преноса поштанских пошиљака за 2022. годину
26.04.2021. Одлука о покретању поступка набавке "Службени гласник Републикe Српскe" за 2021. годину
09.04.2021. Одлука о покретању поступка набавке "Службени лист БиХ" за 1. полугодиште 2021. године
31.12.2020. Одлука о набавци услуга преноса поштанских пошиљака за 2021. годину
15.07.2020. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног Гласника БиХ" за друго полугодиште 2020. године
26.03.2020. Одлука о покретању поступка набавке која је изузета од примјене одредаба Закона о јавним набавкама
20.03.2020. Одлука о покретању поступка набавке "Службени гласник Републикe Српскe" за 2020. годину
19.03.2020. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног Гласника БиХ" за прво полугодиште 2020. године
19.12.2019. Одлука о набавци услуга преноса поштанских пошиљака за 2020. годину
26.02.2019. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Републике Српске" за 2019. годину
23.03.2018. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Босне и Херцеговине" за прво полугодиште 2018. године
21.03.2018. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Републике Српске" за 2018. годину
27.03.2017. Одлука о набавци услуга преноса резервисаних поштанских пошиљака
24.03.2017. Одлука о набавци "Службеног гласника РС" за 2017. годину
13.01.2016. Одлука о услугама преноса резервисаних поштанских услуга