Реализација уговора

Датум Назив Преузми
09.12.2022. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2022. годину (ажуриран дана 09.12.2022. године)
20.09.2022. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2022. годину (ажуриран дана 20.09.2022. године)
15.07.2022. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2022. годину (ажуриран дана 15.07.2022. године)
17.01.2022. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2021. годину (ажуриран дана 17.01.2021. године)
17.01.2022. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2021. годину
31.08.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2021. годину (на дан: 31.08.2021. године)
11.06.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2020. годину (ажуриран дана 11.06.2021. године)
25.05.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2020. годину (ажуриран дана 25.05.2021. године)
15.01.2021. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-31.12.2020. године
30.09.2020. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-30.09.2020. године
03.07.2020. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-30.06.2020. године
31.01.2020. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-31.12.2019. године
01.10.2019. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01.-30.09.2019.
01.07.2019. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период 01.01-30.06.2019. године
30.01.2019. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.01.2018-31.12.2018. године
09.11.2018. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.01.2018-09.11.2018. године
07.09.2018. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.01.2018-06.09.2018. године
29.06.2018. Образац реализације уговора/оквирног споразума за период од 01.01.2018-30.06.2018. године
17.01.2018. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2017. годину
22.03.2017. Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2016. годину
03.01.2017. Образац реализације уговора/оквирног споразума 01.01-31.12.2016.
01.07.2016. Образац реализације уговора/оквирног споразума 01.01-30.06.2016.
27.01.2016. Образац праћења реализације уговора