Одлуке о поништењу поступка

Датум Назив Преузми
12.12.2022. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еКатастар"
13.10.2022. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке роба "Набавка нивелира и тоталних станица"
04.10.2022. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за вођење ИТ опреме"
23.09.2022. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Изградња и опремање backup и disaster recovery локације дата центра"
06.09.2022. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за дигитални архив"
05.09.2022. Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Лож уље за потребе гријања ПЈ Прњавор"
05.09.2022. Одлука о поништењу поступка отвореном поступку набавке радова "Радови кречења у просторијама РУГИПП-а"
19.08.2022. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке роба "Геодетска опрема - набавка GNSS уређаја"
03.08.2022. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке роба - "Набавка опреме за личну заштиту (ХТЗ)"
11.07.2022. Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Пелет за потребе Подручне јединице Бања Лука"
20.06.2022. Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка клима уређаја"
13.06.2022. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку робе "Набавка штампаног материјала"
03.06.2022. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке услуга - "Услуге редовног прегледа ватродојавног система"
03.02.2022. Одлука о поништењу поступка за отворени поступак набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
03.02.2022. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Сервис и одржавање ватродојавних система"
15.12.2021. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Одржавање апликативног рјешења за вођење ИТ опреме"
25.11.2021. Одлука о поништењу поступка за отворени поступак набавке услуге "Одржавање апликативних рјешења за Регистар цијена и Адресни регистар"
05.11.2021. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
19.05.2021. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке роба "Набавка лиценци за софтвер и хардвер" за ЛОТ 1 Набавка лиценце софтверског алата LiDAR360 V5.0
23.02.2021. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација пословног простора Подручне канцеларије Берковићи"
25.01.2021. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација шахта и постављање подних облога у ПЈ Вишеград"
11.11.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке "Санација пословног простора Подручне јединице Зворник"
22.10.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова "Санација пословног простора ПК Берковићи"
29.09.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 2 Набавка GIS лиценци
29.09.2020. Одлука о поништењу отвореног поступка набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 1 Набавка Computer Aided Design CAD лиценци
22.07.2020. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
15.07.2020. Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Хармонизација података - прва фаза"
05.03.2020. Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Друга фаза опремања Дата центра"
04.03.2020. Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Информациони систем за вођење катастарских евиденција"
03.03.2020. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку јавне набавке "Прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - побољшање грида резидуала"
02.03.2020. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Успостављање принтиг центра"
21.02.2020. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда новог Геопортала - I фаза"
06.02.2020. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Набавка и монтажа техничког интегрисаног система за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
31.01.2020. Одлука о поништењу поступка у поступку набавке неприоритетних услуга "Набавка услуге ангажовања вјештака за процјену вриједности моторних возила"
27.01.2020. Одлука о поништењу поступка набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуге "Хармонизација података"
29.11.2019. Одлука о поништењу поступка у поступку набавке неприоритетних услуга "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
11.11.2019. Одлука о поништењу одлука у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
28.10.2019. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Подручне канцеларије Берковићи"
23.10.2019. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Зворник"
21.10.2019. Одлука о поништењу поступка набавке у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка штампаног материјала"
15.10.2019. Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
11.10.2019. Одлука о поништењу посутпка у отвореном поступку набавке робе "Набавка канцеларијског материјала"
05.08.2019. Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
12.07.2019. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио" II
12.07.2019. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио" II
12.07.2019. Одлука о поништењу Одлуке о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"
19.06.2019. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"
21.02.2019. Одлука о поништењу поступка за отворени поступак набавке роба "Набавка канцеларијског материјала", број 21.06/404-119/18
11.02.2019. Одлука о поништењу одлуке о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"
07.11.2018. Одлука о поништењу поступка у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Извођење радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод"
01.11.2018. Одлука о поништењу поступка у отвореном поступку набавке услуга "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"
05.10.2018. Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга "Вертикални референтни систем - мрежа нивелмана високе тачности 3 - рекогносцирање и стабилизација репера"
06.07.2018. Одлука о поништењу поступка набавке услуга "Набавка приступа интернету"
26.03.2018. Одлука о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
19.01.2018. Одлука о поништењу поступка услуге пројектовања и надзора над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора
18.01.2018. Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила II
18.01.2018. Одлука о поништењу поступка за набавку услуге вјештачења IV
22.12.2017. Одлука о поништењу поступка набавке услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила
22.12.2017. Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења III
19.12.2017. Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"
28.09.2017. Одлука о поништењу поступка набавке "Набавка штампаног материјала (образаца)"
04.09.2017. Одлука о поништењу поступка набавке Израда пројекта и надзор над радовима адаптације, санације и реконструкције пословних простора
29.08.2017. Одлука о поништењу поступка за набавку услуга вјештачења
07.08.2017. Одлука о поништењу поступка за набавку радова - Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
22.06.2017. Одлука о поништењу поступка за набавку металних архивских полица/регала
13.06.2017. Одлука о поништењу поступка за набавку услуга осигурања
27.02.2017. Одлука о поништењу поступка набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општине Невесиње"
30.01.2017. Одлука о поништењу поступка набавке потрошног дијела за штампач
30.11.2016. Одлука о поништењу поступка "Набавка услуга редовног одржавања, сервисирања и поправки клима уређаја"
24.11.2016. Одлука о поништењу поступка
22.07.2016. Одлука о поништењу поступка за набавку адвокатских услуга
10.06.2016. Одлука о поништењу поступка набавке радова за адаптацију сутерена пословне зграде у ПЈ Бања Лука
24.05.2016. Одлука о поништењу поступка набавке услуга телеметрије возног парка
12.05.2016. Одлука о поништењу поступка набавке роба - Набавка ХТЗ опреме
22.01.2016. Одлука о поништењу поступка набавке
30.12.2015. Одлука о поништењу поступка набавке противпожарних апарата за потребе подручних јединица и канцеларија
23.07.2015. Одлука о поништењу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Потрошног компјутерског материјала" ЛОТ2.
04.05.2015. Рјешење о поништавању Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.