Одлуке о додјели уговора

Датум Назив Преузми
26.04.2024. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/24 UR Kolo,Мостар
09.04.2024. Одлука о прихватању понуде - "ZAMM media CONSULTING", Сарајево
08.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08.11.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Одржавање апликавивних рјешења за Регистар цијена и Адресни регистар
20.10.2023. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-43/23, Хотел "Рајска долина" Јахорина
07.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/23, HTP "NEUM" Neum, GRAND HOTEL NEUM
22.05.2023. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/23
22.05.2023. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/23
25.04.2023. Одлука о избору другорангираног понуђача
23.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-45/22, Терме Лакташи, Хотел "Сан" Лакташи II
23.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-45/22, Терме лакташи, Хотел "Сан" Лакташи
23.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-45/22, Терме Лакташи, Хотел "Сан" Лакташи
27.12.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-27/22
09.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Сигурност и мониторинг података"
09.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Сигурност и мониторинг података"
08.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку за набавку роба - "Опремање резервне локације data centra и локације за опоравак података у случају катастрофа"
07.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова - "Измјештање шахта у ПЈ Вишеград"
06.12.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Набавка рекламног материјала"
06.12.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-44/22, "Браћа Лазић" д.о.о. Дворови, ХОТЕЛ "RIVER"
29.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за вођење ИТ опреме"
18.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-26/22
18.11.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-43/22, "BANCOR TRAVEL & CONFERENCE" Нови Сад
15.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-25/22
11.11.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-42/22, "Етно село Станишићи" д.о.о. Бијељина
11.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/22
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуге "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуге "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуге "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуге "Набавка услуге редовног испитивања техничке исправности геодетских инструмената"
02.11.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-23/22
31.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења за дигитални архив"
24.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка услуге сервисирања и поправке службених моторних возила"
20.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"
13.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Лож уље за потребе гријања ПЈ Прњавор"
11.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка застава и јарбола" - II
11.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-41/22, "КВЕНТУМ" д.о.о. Сарајево
10.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-40/22, "Liburnia Riviera Hoteli" d.d. OPATIJA
07.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-22/22
06.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-21/22
06.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/22
05.10.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга - "Набавка услуга провођења мјера заштите од пожара"
04.10.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/22
04.10.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-39/22, ХОТЕЛ ПРИЈЕДОР а. д. Приједор
29.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка средстава за одржавање хигијене"
28.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-38/22, Пансион "Стадион", Невесиње
27.09.2022. Закључак о исправци грешке у Одлуци о избору најповољнијег понуђача бр. 21.06/404-101/22
27.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-18/22
27.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка застава и јарбола"
26.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка алата за потребе теренских радова"
23.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-37/22, Терме Лакташи, Хотел "Сан"
23.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-36/22, Хотел "Сунце" Неум
20.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/22
19.09.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-35/22, "БЛОНДИ" д.о.о. - хотел "Москва", Калиновик
19.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/22
15.09.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/22
14.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Прозори (са уградњом)"
07.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка штампаног материјала" - резервисан уговор
05.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Пелет за потребе Подручне јединице Бања Лука"
05.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке опреме за личну заштиту (ХТЗ)
02.09.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења књиге уложених уговора"
30.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/22, "ЈАДРАНПРОМЕТ" Д.О.О. Неум, Хотел "Јадран"
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 3 Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема)
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 2 Осигурање моторних возила
30.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 1 Осигурање лица - Колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја
30.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/22
29.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Успостава принтинг система по подручним јединицама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
24.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Набавка клима уређаја"
23.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке телекомуникационих услуга
19.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/22
16.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање пословног информационог система и система писарнице"
16.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Сервис и одржавање противпровалних система и видео надзора"
15.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, хотел Кардиал
12.08.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/22, Хотел "Метохија" Гацко
12.08.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/22
03.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Изградња и опремање backup и disaster recovery локације дата центра"
03.08.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка теренских возила"
22.07.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Погонско гориво за службена возила РУГИПП-а"
05.07.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/22, "Дијамант" Билећа
04.07.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе - „Сигурносни софтвер (антивирус, антиспам)“
29.06.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка ГНСС пријемника за потребе мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске - СРПОС"
29.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/22, "Павгорд" д.о.о. Фоча
28.06.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
23.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/22, Гранд Хотел Неум
23.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/22
06.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/22, "NOVA NIKA EVENT" д.о.о. Београд
03.06.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/22, Гранд Хотел Неум
03.06.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/22
31.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/22
31.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/22, "KВЕНТУМ" д.о.о. Пословно-едукативни центар, Сарајево
26.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе - „Картони и картонске кутије за потребе успоставе дигиталног архива“
20.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
20.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Геодетска опрема - набавка GNSS уређаја“
20.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/22
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/22
18.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/22, "VTTI TRAVEL" агенција Бања Лука
18.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга - "Услуге редовног прегледа ватродојавног система"
18.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
17.05.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/22
13.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/22, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион "Кула" И. Сарајево
13.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/22, УР Ресторан "ПОГЛЕД" Хан Пијесак
13.05.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга - "Сервис и одржавање ватродојавних система"
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/22, "АПИС" д.о.о. Требиње
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/22, "ВИЗИОН" д.о.о. Рогатица
06.05.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/22, Хотел "Le pont" Приједор
20.04.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/22, ЗТЦ "Бања Врућица" а. д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ I
20.04.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/22
15.04.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/22, "Unis Tours" д.о.о. Бања Лука
13.04.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/22
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/22, "Аћимовић" д.о.о. Хотел "Аћимовић" Требиње
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/22, УР "ELLITE", Приједор
29.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/22, "БЕЛ ПРИНТ" д.о.о. АТОС ЦЕНТАР Челинац
18.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/22, "АБМ-КОМЕРЦ" ДОО, Хотел "Дамис" Пале
16.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/22, "БРЧКО ГАС" д.о.о. Брчко, П. Ј. Приједор
15.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/22, "НОВАК" д.о.о. Зворник
15.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/22, ЗР "Beauty studio Diamond", Преноћиште Парк, Модрича
14.03.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б ЗЈН "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
14.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/22, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковац - Мркоњић Град
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-2/22, "НИСКОГРАДЊА" д.о.о. Лакташи - Хотел "Ћубић"
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-1/22, "FRUTELA GROUP" д.о.о. Бања Лука
11.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/22, "СИЛВА - ПРОМ" д.о.о. Шипово
10.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/22, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
10.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/22, УР Пансион "Има дана" Бијељина
10.03.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Геодетска опрема - Набавка GNSS уређаја"
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/22, "ROYAL HOTELS & RESORT" д.о.о. Дубравник
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/22, "АНДРИЋЕВ КОНАК" д.о.о. Вишеград, ХОТЕЛ "Вишеград"
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/22, "TAXI-BAR" д.о.о. Градишка
09.03.2022. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/22
31.01.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативних рјешења за Регистар цијена и Адресни регистар"
28.01.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга „Израда Web сервиса за трансформацију координата између просторног и хоризонталног и вертикалног референтног система Републике Српске и дорада десктоп рјешења РСГРИД и РСТРАНС”
24.01.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Намјештај за потребе пословних простора РУГИПП"
17.01.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Опремање и надоградња дата центра и disaster recovery локације и процедура опоравка система од катастрофа"
13.01.2022. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Израда дигиталнг модела терена за ширу околину аеродорма Требиње"
10.12.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/21, д.о.о. "БЛОНДИ", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик
29.11.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Редовно одржавање и сервисирање клима уређаја"
29.11.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/21, "БРЧКО ГАС" д.о.о. Брчко, П. Ј. Приједор
25.11.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/21, FORUM MEDIA d.o.o. Beograd
15.11.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Мрежа перманентних станица (СРПОС): Набавка лиценци за коришћење европског сателитског система за позиционирање - Галилео"
12.11.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/21, Савез рачуновођа и ревизора РС
11.11.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/21, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
09.11.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање апликативног рјешења еКатастар"
05.11.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/21, Мотел "Le pont" Приједор
05.11.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/21, "Beauty studio DIAMOND", Преноћиште Парк, Модрича
05.11.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-22-5/21
04.11.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/21, Савез рачуновођа и ревизора РС
04.11.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/21, "Компанија Милојевић Гиље - Гас" Бијељина, ПЈ "Терме Озрен" Петрово
03.11.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка материјала за обиљежавање"
26.10.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Сервисирање и поправка службених моторних возила"
18.10.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Погонско гориво за службена возила Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
30.09.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке из Анекса II дио Б ЗЈН - "Љекарски прегледи радника Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове"
05.10.2021. Oдлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Одржавање хардвера"
30.09.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/21, "Bam consult " д.о.о. Бања Лука
30.09.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/21, ЗТЦ "Бања Врућица" Теслић
29.09.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/21, Удружење интерних ревизора Бања Лука
28.09.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/21, Удружење правника Републике Српске
17.06.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка штампаног материјала"
07.09.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/21, "ПАВГОРД" д.о.о. Фоча, Хотел "ЗЕЛЕНГОРА"
03.09.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/21, СУР "ЈАГОДИЋ" Ново Горажде
03.09.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Одржавање пословног информационог система и система писарнице"
31.08.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/21, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, Хотел Кардиал
27.08.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/21, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
25.08.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
20.08.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда набавку роба "Набавка клима уређаја"
16.08.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/21, КОМПАНИЈА "БОКСИТ" а.д. Милићи
11.08.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 3 - Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема)
11.08.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 2 - Осигурање моторних возила
11.08.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Осигурање лица, имовине и моторних возила" за ЛОТ 1 - Осигурање лица - Колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја
10.08.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/21, СУР МОТЕЛ "МАГИСТРАЛА" Добој
29.07.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка средстава за одржавање хигијене"
29.07.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка телекомуникационих линкова"
27.07.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/21, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Бања Лука, П.Ј. ХОТЕЛ ИНТЕГРА - Добој
23.07.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/21, Угоститељска радња "Ellite" Приједор
21.07.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Сигурносни софтвер (antivirus, antispam, firewall...)"
20.07.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуге "Набавка услуга приступа интернету"
13.07.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка материјала за обиљежавање"
24.06.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/21, Привредна јединица "Дрина" Фоча
24.06.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/21, УР Ресторан "Поглед" Хан Пијесак
21.06.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
17.06.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање и сервисирање функционалне мреже перманентних GNSS станица Републике Српске СРПОС - софтвер и хардвер"
10.06.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуге "Деминирање терена на подручју општине Шамац у појасу експропријације ради изградње ауто-пута дионице Вукосавље-Брчко"
08.06.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке роба "Принтинг"
08.06.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/21, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, Хотел Кардиал
08.06.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/21, ФИНРАР д.о.о. Бања Лука
01.06.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/21, ФИНРАР д.о.о. Бања Лука
28.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Топографски премјер за потребе израде базе вјештачких вертикалних препрека у широј околини аеродрома Требиње"
27.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"
26.05.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/21, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
25.05.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/21, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, Хотел Кардиал
19.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка лиценци за софтвер и хардвер" за ЛОТ 3 (Набавка лиценци софтверских алата PRTG Network monitor i ADAudit)
19.05.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка лиценци за софтвер и хардвер" за ЛОТ 2 (Набавка лиценци софтверских алата RAD Studio Architect Named User, TMS WEB Core Лиценца)
17.05.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/21, SL INDUSTRY HOTEL Требиње
17.05.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-22-4/21
29.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/21, ДОО "ГОРАЈ" Источно Сарајево
29.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/21, "Espana" д.о.о. И. Сарајево
16.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/21, Хотел "Метохија" Гацко
14.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/21, "Аћимовић" д.о.о., Хотел "Аћимовић" Требиње
13.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/21, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
13.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/21, "Рудинг" д.о.о. - Хотел "Боб", И. Н. Сарајево
13.04.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-22-3/21
13.04.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-22-2/21
13.04.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђачау отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Сједишта Управе"
13.04.2021. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-22-1/21
12.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/21, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковац - Мркоњић Град
12.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/21, УР Пансион "Има дана" д.о.о. Бијељина
12.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/21, "NEW SANATRON" д.о.о. Нови Град
09.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/21, "СИЛВА-ПРОМ" д.о.о. Шипово
09.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/21, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион "Кула", И. Сарајево
09.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/21, "Новак" д.о.о. Зворник
09.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/21, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ "ДАМИС" Пале
09.04.2021. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/21, "Андрићев конак" д.о.о. Вишеград, ХОТЕЛ "Вишеград"
18.03.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка услуга из области заштите на раду"
05.03.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Сервис и одржавање противпровалних система"
22.02.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђачау отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Добој"
11.02.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова „Санација пословног простора Подручне јединице Нови Град“
02.02.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Сервис и одржавање ватродојавних система"
25.01.2021. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка намјештаја"
24.12.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка рекламног материјала"
22.12.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуге „Испитивање противпожарних апарата, ватродојавног система и хидрантских мрежа“
07.12.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка Computer Aided Design (CAD) лиценци"
30.11.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-40/20, ПЈ "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" Требиње
13.11.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-39/20, УР МОТЕЛ "ДВОРАЦ М-М" Модрича
06.11.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1/20, "Galax" до.о. Доњи Жабар, ПЈ "Ловац"
30.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 2 Набавка GIS лиценци
27.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка металних полица за архиву"
20.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"
15.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Сервисирање и поправка службених моторних возила"
08.10.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/20
05.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Хармонизација података - прва фаза"
01.10.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка погонског горива за службена возила"
29.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке лиценци за софтвер и хардвер за ЛОТ 3 Набавка лиценци софтверског ETL (Extract-Transform-Load) алата
25.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка теренских возила"
24.09.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/20
21.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка и монтажа интегрисаног техничког система заштите за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
16.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-37/20, КОМПАНИЈА "БОКСИТ" а.д. Милићи
16.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-36/20, "Аћимовић"д.о.о. Требиње
16.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-35/20, "МОТЕЛ-КОНАК" Требиње
11.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/20, "NEW SANATRON" д.о.о. Нови Град
11.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/20, "Дијамант" Билећа
09.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Одржавање апликативног рјешења еКатастар"
07.09.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/20, Мотел "Le pont" Приједор
07.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга - "Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница"
03.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Одржавање пословног информационог система и система писарнице"
02.09.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Приступ интернету"
02.09.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/20
31.08.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/20, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
28.08.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/20, Хотел "Метохија" Гацко
21.08.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка телекомуникационих линкова"
11.08.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
07.08.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-7/20
04.08.2020. Одлука о прихватању понуде број 21.06/404-1-29/20, "Мотел Драгана" Бања Лука
03.08.2020. Одлука о прихватаљу понуде бр. 21.06/404-1-28/20, ШГ "Вучевица" Чајниче, ХОТЕЛ "Оријент"
29.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скенирање за потребе успоставе дигиталног архива"
24.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/20. "TAXI-BAR" д.о.о. Градишка
22.07.2020. Одлука о прихватању поруке бр. 21.06/404-1-26/20, "ВИЗИОН" д.о.о. Рогатица
22.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/20, Преноћиште "Национал", Прњавор
20.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку услуга "Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама"
20.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/20, "ЗЛАТНИ БОР" д.о.о. Соколац
10.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка антивирусног софтвера и антиспам заштите"
10.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка картонских кутија за потребе успоставе дигиталног архива"
10.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/20, Апартмани "Брко" Котор Варош
09.07.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-6/20
09.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда "Набавка штампаног материјала" (резервисани уговор)
03.07.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка канцеларијског материјала"
03.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/20, СУР "Caribic" Дервента
03.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/20, Хотел "Рођо", Теслић
03.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/20, УР РЕСТОРАН "ПОГЛЕД", Хан Пијесак
03.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/20, "АНДРИЋЕВ КОНАК" д.о.о. Вишеград, Хотел "Вишеград"
03.07.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/20, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Бања Лука, П.Ј. ХОТЕЛ ИНТЕГРА Добој
19.06.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/20, Мотел "Јасен" Братунац
19.06.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/20, ПЈ "Дрина" Фоча
18.06.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/20, Преноћиште Парк, Модрича
17.06.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/20, "ЈАДРАНПРОМЕТ" д.о.о. Неум
16.06.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/20
16.06.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Успостављање принтинг центра"
16.06.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке неприоритетних услуга "Ангажовање вјештака за процјену вриједности моторних возила"
12.06.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/20
02.06.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-5/20
29.05.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/20, Пансион "Стадион", Невесиње
29.05.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-4/20
28.05.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-3/20
28.05.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-2/20
25.05.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/20
22.05.2020. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/20
21.05.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка потрошног компјутерског материјала"
04.05.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Информациони систем за вођење катастарских евиденција - I фаза"
27.04.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка ХТЗ опреме"
23.04.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Израда дигиталног ортофото плана Републике Српске"
21.04.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка материјала за означавање међних линија"
16.04.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке „Друга фаза опремања Дата центра"
16.04.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Израда новог Геопортала - I фаза"
15.04.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/20, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
10.04.2020. Одлука о прихватању понуде, број 21.06/404-7-1/20
27.03.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Дигитализација аналогних катастарских планова - прва фаза"
23.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/20, "Ruding" д.о.о. Ресторан "Bob-exclusive" И.Н.Сарајево
23.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/20, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион КУЛА, И. Сарајево
23.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/20, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковац - Мркоњић Град
20.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/20, д.о.о. "БЛОНДИ", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик
20.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/20, "АБМ-КОМЕРЦ" ДОО, ХОТЕЛ ДАМИС Пале
20.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/20, "СИЛВА-ПРОМ" д.о.о. Шипово
19.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/20, "Леотар" д.о.о. Требиње
19.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/20, "НОВАК" д.о.о. Зворник
19.03.2020. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/20, УР Пансион "Има дана" Бијељина
09.03.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Дигитализација аналогних катастарских планова - друга фаза"
26.02.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"
18.02.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка намјештаја"
13.02.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Брод"
28.01.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга "Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама"
10.01.2020. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
31.12.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-11/19
27.12.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-10/19
19.12.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка рекламног материјала"
13.12.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала" (резервисани уговор)
10.12.2019. Одлука о иѕбору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка штампаног материјала" (резервисани уговор)
09.12.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
06.12.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/19, "Savana Continental PropertyManagement & Lodging" d.o.o. Hotel Ramada, Подгорица
06.12.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/19, "Novi ASTAKOS" д.о.о. Београд
06.12.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/19
02.12.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/19
29.11.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Централизовано управљање документима DMS и WORKFLOW - I фаза"
22.11.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
22.11.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-18/19
14.11.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/19
13.11.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка металних полица за архиву"
05.11.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/19
04.11.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/19, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковци - Мркоњић Град
29.10.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Подручне јединице Кнежево"
25.10.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/19
26.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за наабвку роба "Набавка клима уређаја" I
26.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"
23.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка геодетских инструмената и опреме - ГПС уређаја и тоталних станица"
19.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"
17.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набаваке роба "Набавка теренских возила"
17.09.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"
16.09.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/19,ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
16.09.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/19
03.09.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/19, "BIS Travel"д.о.о. Бања Лука
03.09.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-9/19
20.08.2019. Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Одржавање пословног информационог система и писарнице"
20.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкуретнском захтјеву за достављање понуда за набавку телекомуникационих линкова
16.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
16.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3 Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема) у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"
16.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 Осигурање моторних возила у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"
16.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 Осигурање лица - колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"
13.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка клима уређаја"
13.08.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/19, Гранд Хотел Неум
07.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка услуге редовног одржавања и сервисирања клима уређаја"
05.08.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Набавка услуга приступа интернету"
31.07.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скенирање за потребе успоставе дигиталног архива“
30.07.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка антивирусног софтвера"
11.07.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"
09.07.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/19
05.07.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/19, "Happy Travel" д.о.о. Бијељина
06.06.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-8/19
06.06.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-7/19
05.06.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/19, МОТЕЛ "М" Власеница
05.06.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
05.06.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/19
04.06.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-6/19
30.05.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/19, ХОТЕЛ ДРИНА, Бијељина
24.05.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-5/19
22.05.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/19, "Терме Лакташи" д.о.о. Лакташи
21.05.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/19
21.05.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/19
21.05.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, хотел Кардиал
21.05.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка средстава за чишћење"
24.04.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/19
24.04.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/19, "Лавина" д.о.о. Пале, хотел "Лавина" Јахорина
22.04.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/19, д.о.о. "Блонди", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик
18.04.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
17.04.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/19
15.04.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-17/19, "V.T.T.I. Travel" д.о.о. Бања Лука
10.04.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/19
22.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-4/19
22.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/19
22.03.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/19, Мотел "Јасен" Братунац
15.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/19
13.03.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"
08.03.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/19, "ЛЕОТАР" д.о.о. Требиње
08.03.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/19, ПЈ ПРИВРЕДНИК, РЕСТОРАН И ПАНСИОН КУЛА, И. Сарајево
07.03.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Дигитализација катастарских планова за потребе капиталних инвестиција - услуга израде базе дигиталних катастарских планова у рубним општинама Републике Српске за потребе оснивања катастра непокретности"
07.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/19
04.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-2/19
04.03.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-3/19
01.03.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка намјештаја"
27.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/19, Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи
26.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/19, "Нискоградња"доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
26.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/19, УР Ресторан "Поглед", Хан Пијесак
26.02.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-1/19
21.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/19, "Силва-пром" доо Шипово
21.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/19, УР Пансион "Има дана" Бијељина
20.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/19, "Андрићев конак" доо Вишеград
20.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/19, доо "Вучуревић", Хотел ИН, Требиње
19.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/19, "НОВАК"доо,Зворник
19.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/19, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ ДАМИС Пале
19.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/19, ZAMM media CONSULTING доо Сарајево
19.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/19, Гранд Хотел Неум
19.02.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/19
18.02.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/19
18.02.2019. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/19
18.02.2019. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/19, "ЗЛАТИБОР" Чајетина
11.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка изворног кода за софтвер - вођење књиге уложених уговора"
04.02.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Реализација виртуализације ИТ инфраструктуре и реализација енергетске стабилности у дата центру"
04.01.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка потрошног компјутерског матријала"
31.12.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-9/18
28.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка противпожарних апарата"
26.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка рекламног материјала"
17.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда "Извођење радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод"
14.12.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-8/18
14.12.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-8/18
07.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме (ГПС уређаји и тоталне станице)"
07.12.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка теренских возила"
03.12.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-43/18, А.Д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале, ХОТЕЛ БИСТРИЦА
30.11.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-28/18
23.11.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-42/18, "ВИЗИОН" д.о.о. Рогатица
12.11.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-27/18
09.11.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-41/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ
08.11.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-25/18
05.11.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-26/18
01.11.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка (замјена) прозора у Хан Пијеску"
31.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-6/18
31.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-7/18
26.10.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-40/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, хотел "Србија"
26.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/18
24.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-23/18
15.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-22/18
11.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-5/18
11.10.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-39/18, А.Д. ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА" Пале
08.10.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-21/18
08.10.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка погонског горива за службена возила Управе"
18.09.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-38/18, "Belaga Management Company" доо Београд, Огранак Хилтон Београд
17.09.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-37/18, "COMPANY KAMEL TOURS" д.о.о. Бања Лука
17.09.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/18
13.09.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/18
13.09.2018. Одлука о прихватању понуде, 21.06/152-1-18/18
12.09.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-4/18
10.09.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"
06.09.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-36/18, "TTC TOP TRAVEL CENTAR" д.о.о. Београд
06.09.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-35/18, "Happy Travel" д.о.о. Бијељина
06.09.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/18
03.09.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка радова кречења пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове"
31.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге телеметрије возног парка РУГИПП
31.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање пословног информационог система и писарнице"
28.08.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/18
27.08.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић
27.08.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/18
22.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка телекомуникационих услуга (MPLS)за потребе перманентних станица које нису на објектима подручних канцеларија"
20.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка пелета"
16.08.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/18
13.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка клима уређаја (са уградњом)"
09.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба "Набавка металних полица за архиву"
08.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка ХТЗ опреме (опрема за личну заштиту)"
08.08.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Редовно одржавање/сервисирање клима уређаја"
27.07.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба "Набавка антивирусног софтвера"
20.07.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/18
20.07.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/18, "QOMO" д.о.о. Хотел "Атина" Бања Лука
18.07.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/18
12.07.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/18, Пансиони Аура Мостар
05.07.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/18, КПЗ Фоча, П.Ј. Дрина, МОТЕЛ БРИОНИ Фоча
25.06.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка приступа интернету"
21.06.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/18, д.о.о. "БЛОНДИ", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик
13.06.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме"
13.06.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/18, Хотел "Comsar" Рудо
13.06.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/18
08.06.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/18, Хотел Адриа Ски, Чауша д.о.о. Купрес
25.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/18
23.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/18
23.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/18
23.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/18
17.05.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/18, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион Кула, И. Сарајево
17.05.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/18, "КМ Real Estate" Хотел Београд, И. Сарајево
17.05.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/18, "Нови АСТАКОС" д.о.о. Београд
17.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/18
14.05.2018. Одлука о прихватању пнуде бр. 21.06/404-1-24/18, "МЕДИТЕРАНА" д.о.о. Требиње, ПЈ Хотел "Нар"
13.05.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/19, КПЗ, Привредна јединица "Дрина" Фоча
10.05.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка средстава за чишћење"
10.05.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/18
10.05.2018. Одлука о прихватању бр. 21.06/404-1-23/18, Термаг хотел Јахорина
30.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/18, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Бања Лука, П.Ј. ХОТЕЛ ИНТЕГРА Добој
30.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/18, гарни хотел "Возарев" Београд
30.04.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/18
30.04.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/18
23.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић I
23.04.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/18
16.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/18, "ЛЕОТАР" д.о.о. Требиње
12.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/18, "Силва-пром" д.о.о. Шипово
04.04.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/18, УР "Јасен" Братунац
02.04.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-3/18
28.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/18, "TEREX COMPANY" д.о.о. Источно Сарајево
26.03.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала" II
26.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/18, "АНДРИЋЕВ КОНАК" д.о.о. Вишеград
26.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/18, "Zira Hotel" Београд
14.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/18, "ZAMM media CONSULTING" д.о.о. Сарајево
14.03.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-2/18
13.03.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/18
13.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/18, ОЦ "ЈАХОРИНА" Пале, Хотел Бистрица
13.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/18, "НОВАК" д.о.о. Зворник
08.03.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила
08.03.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вјештачења
07.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/18, д.о.о. "Вучуревић", Хотел ИН Требиње
07.03.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/18, Компанија "Боксит" а.д. Милићи
28.02.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-1/18
28.02.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1/18
27.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/18, ГРАНД ХОТЕЛ НЕУМ
21.02.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање функционалне мреже перманентних GNSS станица Републике Српске СРПОС - софтвер и хардвер"
21.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/18, УР Ресторан "Поглед" Хан Пијесак
21.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/18, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ ДАМИС Пале
20.02.2018. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2/18
20.02.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка намјештаја за потребе организационих јединица и комисија за излагање"
16.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/18, Пансион "Стадион" с.п. Лакета Радмило, Невесиње
16.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/18, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
16.02.2018. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/18, Пансион "Атос" Прњавор
16.02.2018. Одлука о прихватњу понуде бр. 21.06/404-1-2/18, УР Пансион "Има дана" Бијељина
01.02.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Адаптација и уређење пословног простора за потребе Подручне јединице Пале"
30.01.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка канцеларијског материјала"
20.12.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-17/17
18.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка теренских возила"
14.12.2017. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-4/17
12.12.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-30/17, Пансион "Атос" Прњавор
12.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Набавка услуге ангажовања вјештака грађевинске струке" II
12.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка потрошног компјутерског материјала"
01.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ5 - Периодични љекарски прегледи радника у Требињу
01.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ4 - Периодични љекарски прегледи радника у И.Н.Сарајеву
01.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ3 - Периодични љекарски прегледи радника у Бијељини
01.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ2- Периодични љекарски прегледи радника у Добоју
01.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ1 - Периодични љекарски прегледи радника у Бањој Луци
29.11.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-16/17
17.11.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Одржавање и сервисирање клима уређаја"
17.11.2017. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-29/17, ЗТЦ "Бања Врућица" ад Теслић
16.11.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-15/17
14.11.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка штампаног материјала (образаца)"
30.10.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-14/17
25.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме - ГПС уређаји и тоталне станице"
24.10.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-13/17
17.10.2017. Одлука о прихватању понуде број 21.06/404-2-28/17, гарни хотел "Возарев" Београд
17.10.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-12/17
13.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка металних архивских полица/регала"
12.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуге сервисирања и поправке службених возила"
12.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка рачунарске и мрежне опреме"
09.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове"
28.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-11/17
28.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-27/17, "РИО"доо Јахорина, ХОТЕЛ ДВА ЈАВОРА
25.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-10/17
25.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-9/17
22.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-26/17, А.Д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале
22.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-25/17, Компанија "Боксит"" а.д. Милићи"
12.09.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-24/17, "МИНЕРВА" доо Бијељина
11.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка услуге одржавања хардвера"
04.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Лиценце за двије перманентне станице
30.08.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-23/17, "ДММ СКАЛА" доо Београд
25.08.2017. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-3/17
24.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Израда пројекта инадзор над радовима адаптације, санације и реконструкцијепословних простора"
16.08.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-8/17
16.08.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-22/17, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић
04.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка телекомуникационих услуга (MPLS) за потребе перманентних станица које нису на објектима подручних канцеларија
04.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Израда ЛАН мреже у Подручној јединици Бања Лука"
04.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" ЛОТ 3
04.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" за ЛОТ 2
28.07.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" за ЛОТ 1
27.07.2017. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-2/17
21.07.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Одржавање пословног информационог система и писарнице
19.07.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Љубиње"
19.07.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка средстава за одржавање хигијене"
17.07.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-21/17, "NEW SANATRON" доо Нови Град
05.07.2017. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-20/17, "Новак" доо Зворник
30.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 3
30.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 2
30.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 1
22.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге телеметрије возног парка
19.06.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-19/17 "PREZIDENT HOTEL" NOVI SAD
19.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Успостава активног директоријума на свим локацијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"
06.06.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-18/17, Хотел "Еро" Мостар
26.05.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-7/17
26.05.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-17/17, "Нови АСТАКОС"" д.о.о. Београд"
25.05.2017. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-1/17
23.05.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-6/17
22.05.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-16/17, "ARS TOURS" доо Бања Лука
18.05.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-5/17
27.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-15/17, "Визион"" доо Рогатица
26.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-14/17, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Бања Лука, ПЈ Добој, хотел Интегра
19.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-13/17, "Андрићев конак" доо Вишеград
18.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-12/17, УР Ресторан "Поглед" Хан Пијесак
13.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-11/17, доо "Вучуревић", Хотел ИН Требиње
13.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-10/17, "ЛЕОТАР" доо Требиње
11.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-9/17, СИЛВАПРОМ доо Шипово
10.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-8/17, УР "Јасен" Братунац
10.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-7/17, Пансион "Стадион" Невесиње
07.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-6/17, Нискоградња доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
07.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-5/17, АБМ-КОМЕРЦ доо - ХОТЕЛ ДАМИС Пале
07.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-4/17, УР Пансион "Има дана" Бијељина
06.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-3/17, Гранд Хотел Неум
06.04.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-4/17
06.04.2017. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-2/17, хотел Лавина Јахорина
06.04.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-3/17
05.04.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-2/17
05.04.2017. Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-1/17
04.04.2017. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7/17
23.03.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Миграција постојећих софтверских рјешења на нову технолошку платформу, успостава архиктетуре ГИС-а и одржавање софтверског система eTerraSoft"
02.03.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака грађевинске струке II
03.02.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка канцеларијског намјештаја"
24.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку двије перманентне станице за Мрежу перманентних GNSS станица Републике Српске - СРПОС
23.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка геодетске опреме: GNSS (GPS & GLONASS) пријемника геодетског типа и тоталних станица"
23.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Метролошко обезбјеђење геодетских радова и стандардизација"
11.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача
05.01.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака грађевинске струке
29.12.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-10/16
29.12.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-9/16
27.12.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-8/16
23.12.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка услуге тапацирања и поправке намјештаја у сједишту Управе"
16.12.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка рекламног материјала"
05.12.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-24/16
02.12.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка радова за адаптацију сутерена пословне зграде у Подручној јединици Бања Лука"
30.11.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга "Израда акта о процјени ризика"
29.11.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-31/16, Дошлић доо, К.Дубица
28.11.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-30/16, MK MOUNTAIN RESORT
28.11.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-23/16
28.11.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Набавка металних ормара за катастарске планове"
24.11.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Израда пројекта за прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - Побољшање грида резидуала"
14.11.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-29/16, ЗТЦ Бања Врућица Теслић
14.11.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-22/16
28.10.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Набавка пелета"
27.10.2016. Одлука о прихватању понуде број 21.06/404-6-28/16, Услуге преноћишта Том, Гацко
25.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-21/16
20.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-27/16, Gestioni Alberghiere doo Hotel REX, Београд
10.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-20/16
07.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-19/16
07.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-26/16, АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале, ХОТЕЛ БИСТРИЦА
04.10.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-25/16, СИЛВАПРОМ доо Шипово, МОТЕЛ ТЕТРИЈЕБ
30.09.2016. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка погонског горива за службена возила Управе"
30.09.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-18/16
28.09.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка рачунарске и мрежне опреме"
22.09.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-17/16
21.09.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-24/16, ЖУПА-КОМЕРЦ доо Лакташи- Хотел МОНУМЕНТ, Национални парк Козара
21.09.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-16/16
19.09.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-15/16
16.09.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-14/16
12.09.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка и монтажа котла за Подручну јединицу Зворник"
05.09.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-23/16, АНДРИЋЕВ КОНАК доо Вишеград
05.09.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-22/16, ДОО НОВАК, МОТЕЛ КОД НОВАКА Зворник
02.09.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја (са уградњом)
26.08.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и потрошног компјутерског материјала - ЛОТ2
26.08.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавање хардвера
23.08.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и потрошног компјутерског материјала - ЛОТ 1
22.08.2016. Одлука о прихватању понде бр. 21.06/404-6-21/16, КОМПАНИЈА БОКСИТ ад Милићи
12.08.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-20/16 Ресторан Дадо Горњи Рибник
09.08.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-19/16 УТАД ЛЕОТАР ТРЕБИЊЕ-ХОТЕЛ ЛЕОТАР
19.07.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге превођења писмена са српског на енглески језик од стране судског тумача за енглески језик
07.07.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-18/16, доо БЛОНДИ - ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик
06.07.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-17/16, ВИЗИОН доо Рогатица - мотел Парк
28.06.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-13/16
24.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поновљеном поступку набавке ГПС уређаја и услуга телеметрије возног парка
23.06.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-16/16, ХОТЕЛ ДРИНА Бијељина
22.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку штампаног материјала (образаца)
10.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга приступа интернету лот 3
10.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга приступа интернету лот 2
10.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 1
07.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка и уградња прозора на објекту Сједишта Управе"
07.06.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-15/16 "АБМ-КОМЕРЦ" ДОО, ХОТЕЛ ДАМИС
30.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-14/16 д.о.о. Вучуревић, РЈ "ИН" хотел Требиње
27.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-13/16 Јагодић доо Ново Горажде
25.05.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-7/16
20.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-12/16 ЗТЦ Бања Врућица Теслић
20.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-11/16 Термаг Хотел Јахорина
20.05.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-12/16
19.05.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-11/16
13.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-10/16 "Нискоградња" доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ
11.05.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-9/16 хотел Лавина Јахорина
06.05.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-10/16
26.04.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача ХТЗ ОПРЕМА
24.04.2016. Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-8/16 ЗТЦ Бања Врућица Теслић
20.04.2016. Одлука о прихвтању понуде, бр. 21.06/152-3-9/16
18.04.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Одржавање пословног информационог система и писарнице"
15.04.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-6/16
15.04.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-8/16
11.04.2016. Одлука о прихватању понуде - ХОТЕЛ СУНЦЕ доо Неум
11.04.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-7/16
05.04.2016. Одлука о прихватању понуде - УР РЕСТОРАН ПОГЛЕД, Хан Пијесак
04.04.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга ангажовања вјештака машинске струке
30.03.2016. Одлука о прихватању понуде - ПАНСИОН СТАДИОН Невесиње
25.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-5/16
25.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-4/16
25.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-3/16
25.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-2/16
24.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-6/16
23.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-1/16
21.03.2016. Одлука о прихватању понуде - УР Пансион Има дана Бијељина
21.03.2016. Одлука о прихватању понуде - NEW SANATRON INZENJERING доо Нови Град
21.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-5/16
09.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-4/16
09.03.2016. Одлука о прихватању понуде - гарни хотел Возарев Београд
09.03.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке средстава за одржавање хигијене
04.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-3/16
03.03.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-2/16
24.02.2016. Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-1/16
23.02.2016. Одлука о прихватању понуде - TEREX COMPANY д.о.о. Источно Сарајево
06.02.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетске опреме
05.02.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја у Калиновику
02.02.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ХТЗ опреме
13.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 3 - Набавка и испорука мрежне и комуникационе опреме
13.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 2 - Набавка и испорука опреме за претварање аналогне архивске грађе у дигитални облик
13.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 1 - Набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме
13.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку перманентних GNSS станица и Модула за мониторинг мреже перманентних GNSS станица Републике Српске - СРПОС
30.12.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку моторних возила ЛОТ 2 теренска возила
30.12.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку моторних возила ЛОТ 1 путничка возила
22.12.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за регију Пале II
03.12.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга главног пројекта и надзора над радовима на уређењу и адаптацији пословног простора за потребе ПЈ Вишеград
27.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на 28. Сусрету копаоничке школе природног права
23.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку нотарских услуга II
19.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПРАКСИ
17.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку адвокатских услуга II
16.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
13.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и монтажу топловодног котла за ПЈ Бања Лука
13.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку интернет услуге у сједишту Управе
13.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке и монтаже топловодног котла за Подручну јединицу Бања Лука
13.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
10.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга послуживања оброка
10.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за састанке и конференције
06.11.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугa котизације и смјештаја за учешће на стручном семинару "Вјештине личне и професионалне ефикасности", Влашић 18-20.11.2015. године
23.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације за учешће на семинару Континуриана професионална едукација 2 (КПЕ2/2015)
09.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга стручног усавршавања - Циклус курсева из области информационо-комуникацационих технологија
09.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку "Набавка клима уређаја"
07.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге стручног усавршавања на семинару Практична примјена подзаконских аката у јавним набавкама
07.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања на семинару Радни односи у Републици Српској - Правна регулатива, проблеми и пракса
07.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге измјештања перманентне LEICA GRX 1200 Мреже перманентних GPS GNSS станица РС у Сокоцу и рачунања координата
07.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног компјутерског материјала
01.10.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ресторана и послуживања храном за вријеме трајања 10. Савјетовања из области грађанског права ЈАХОРИНА од 21. до 24. октобра 2015. године
25.09.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак 1
23.09.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на 10. Савјетовању из области грађанског права
22.09.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања на 12. Савјетовању ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ
10.09.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге измјештања станице Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Бијељини рачунања координата станице и умрежавање станице
09.09.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга претварања аналогне архивске грађе у дигитални облик у ПЈ Бања Лука
28.08.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС
27.08.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације за учешће на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС
03.08.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавање хардвера
28.07.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нотарских услуга за куповину пословног простора у Требињу
23.07.2015. Одлука о додјели уговора најповољнијег понуђача у поступку набавке канцеларијског материјала ЛОТ1
22.07.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нотарских услуга за куповину пословног простоар у Градишци
10.07.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја у Гацку
09.07.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Одржавање Мреже перманентних GNSS станица Републике Српске СРПОС
07.07.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за редовно годишње одржавање ватродојавног система
30.06.2015. Одлука о избору најповљонијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Извјештавање о резултатима и унапређење квалитета у интерној ревизији
29.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Одсуства и одмори заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање
25.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Практични аспекти жалбеног поступка у јавним набавкама.
18.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског намјештаја.
16.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге ангажовања вјештака грађевинске струке.
15.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услугa осигурања имовине.
08.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару Електронско пословање.
05.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Електронско пословање.
01.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару за кориснике буџета Новости у прописима буџетског рачуноводствa.
01.06.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја и котизације за учешће на 20. Будванским правничким данима.
29.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Новости у прописима буџетског рачуноводства.
26.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Мјерење учинка и рада запослених - евалуација перформанси и потенцијала запослених.
19.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сервиса два централна УПС уређаја Masterys Green Power 20 kVA.
12.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Хан Пијесак.
08.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.
08.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.
06.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака
06.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Требиње.
06.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Пале.
06.05.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге у циљу стручног усавршавања геодетских инжењера и геометара на Годишњој скупштини друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске
04.05.2015. Рјешење о поништавању Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.
28.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Зворник.
24.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке адвокатских услуга
17.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге котизације за семинар Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2015) у Бањалуци.
17.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.
14.04.2015. Oдлука о избору најповољнијег понуђача -услуге котизације за семинар Радни односи,заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање
08.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге смјештаја Бијељина.
08.04.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге смјештаја Рибник.