Позиви за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН

Датум Назив Преузми
09.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.03.2022. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2022. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове Републике Српске
25.02.2022. Измјена Позива за достављање понуда за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
31.12.2021. Позив за достављање понуда за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.09.2021. Измјена Позива за достављање понуде за набавку услуга вршења љекарских прегледа радника Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове
21.07.2021. Позив за достављање понуде за набавку услуга вршења љекарских прегледа радника Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске
21.07.2021. Позив за достављање понуде за набавку услуга вршења љекарских прегледа радника Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске
25.05.2021. Позив за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2021. години
09.04.2021. Позив за достављање понуде за набавку услугa интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2021. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
07.04.2021. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2021. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске
21.05.2020. Позив за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2020. години
19.05.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности моторних возила 2020.
02.04.2020. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2020. годину
18.03.2020. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2020. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске
16.12.2019. Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове I
29.11.2019. Позив за достављање понуда за набавку услуге ангажовања вјештака за процјену вриједности моторних возила
04.11.2019. Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
18.02.2019. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2019. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС
18.02.2019. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2019. годину
18.02.2019. Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2019. годину
10.08.2018. Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка РУГИПП
15.02.2018. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2018. годину
15.02.2018. Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила
15.02.2018. Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења
14.02.2018. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске за 2018. годину
13.02.2018. Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2018. годину
28.12.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења IV
28.12.2017. Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила II
08.12.2017. Допуна Позива за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила од 28.11.2017. године
04.12.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења III
29.11.2017. Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила
20.11.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуга вјештачења II
07.11.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за раднике Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
16.06.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуга вјештачења
26.05.2017. Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
05.04.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2017. годину
05.04.2017. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове
04.04.2017. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2017. годину
31.01.2017. Позив за за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака грађевинске струке II
30.12.2016. Позив за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака грађевинске струке
08.07.2016. Позив за достављање понуда за набавку адвокатских услуга III
01.07.2016. Позив за доствљање понуда за набавку услуга превођења писмена са српског на енглески језик од стране судског тумача за енглески језик
20.06.2016. Позив за достављање понуда за набавку ГПС уређаја и услуга телеметрије возног парка (Поновљени поступак)
13.05.2016. Позив за достављање понуда за набавку услуге телеметрије возног парка
29.03.2016. Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила
23.02.2016. Позив за достављање понуда за набавку услуга смјештаја за 2016. годину
23.02.2016. Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2016. годину
19.02.2016. Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2016. годину
04.02.2016. Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у Калиновику
10.12.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Пале II
30.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга израде главног пројекта и надзора над радовима на уређењу и адаптацији пословног простора за потребе ПЈ Вишеград
19.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на 28. Сусрету копаоничке школе природног права
18.11.2015. Позив за достављање понуда за набавку нотарских услуга II
17.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПРАКСИ
10.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге послуживања оброка
10.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације за учешће на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
10.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја ради учешћа на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
10.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку хотелских услуга за састанке и конференције
09.11.2015. Позив за достављање понуда за набавку адвокатских услуга II
02.11.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на стручном семинару ВЈЕШТИНЕ ЛИЧНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕФИКАСНОСТИ
22.10.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2015) у Бањалуци
07.10.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања - Циклус курсева из области информационо-комуникационих технологија
29.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања на семинару Практична примјена подзаконских аката у јавним набавкама
28.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге измјештања перманентне LEICA GRX 1200 Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Сокоцу и рачунања координата
28.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања на семинару Радни односи у Републици Српској - Правни регулатива, проблеми и пракса
28.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга ресторана и услуга послуживања храном на Јахорини, током трајања 10. Савјетовања из области грађанског права
18.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања на 10. Савјетовању из области грађанског права
18.09.2015. Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак II
17.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 12. Савјетовању ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ
07.09.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге измјештања станице Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Бијељини рачунања координата и умрежавање станица
25.08.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС
25.08.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС
24.07.2015. Позив за достављање понуде за набавку нотарских услуга за куповину пословног простора у Требињу
17.07.2015. Позив за достављање понуде за набавку нотарских услуга за куповину пословног простора у Градишци
06.07.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за Гацко
25.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за семинар о интерној ревизији ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ
24.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Одсуства и одмори, заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање.
18.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Практични аспекти жалбеног поступка у јавним набавкама.
11.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга израда анализа понуђених пословних простора и процјена вриједности одабраних пословних простора
05.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге хотелског смјештаја за учешће на 7. семинару Електронско пословање
04.06.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 7. семинару Електронско пословање
29.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја и котизације за учешће на 20. будванским правничким данима
28.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару за кориснике буџета Новости у прописима буџетског рачуноводства
28.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Новости у прописима буџетског рачуноводства
21.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Мјерење учинка и рада запослених - евалуација перформанси и потенцијала запослених.
07.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак.
06.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.
06.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.
04.05.2015. Позив за достављање понуде за набавку хотелских услуга у циљу стручног усавршавања на Годишњој скупштини друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске
30.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку услугa ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила.
27.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Пале.
27.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Требиње.
24.04.2015. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА СЕРВИСА ДВА ЦЕНТРАЛНА УПС УРЕЂАЈА MASTERYS GREEN POWER 20 KVA
24.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја у Зворнику
20.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку адвокатских услуга
15.04.2015. Јавни позив - услуге котизације за семинар Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2015) у Бањалуци.
09.04.2015. Јавни позив - услуге котизације за семинар Радни односи,заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање.
02.04.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја Бијељина
31.03.2015. Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја Рибник.