Извод из плана ЈН

Датум Назив Преузми
25.10.2022. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодтеске и имовинско-правне послове II
16.06.2022. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодтеске и имовинско-правне послове I
28.03.2022. Извод допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2022. годину
07.03.2022. Извод из Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2022. годину
15.12.2021. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове - III
18.11.2021. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове - II
11.05.2021. Извод измјена Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2021. годину - I
05.04.2021. Извод из плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2021. годину
07.12.2020. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове II
01.06.2020. Извод измјена Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне полсове за 2020. годину I
16.03.2020. Извод из плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2020. годину
30.12.2019. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2019. годину III
07.11.2019. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2019. годину II
20.09.2019. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2019. годину I
15.07.2019. Извод измјена и допуна плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2019. годину
18.02.2019. Извод из плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2019. годину
28.12.2018. Извод измјена и допуна Плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове II
14.06.2018. Извод измјена и допуна плана набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2018. годину I
26.04.2018. Извод измјена и допуна плана набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2018. годину
13.02.2018. Извод из плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2018. годину
29.12.2017. Извод измјена и допуна плана набавки Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове за 2017. годину
03.04.2017. Извод из плана јавних набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2017. годину
26.10.2016. Измјена Плана набавки Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове за 2016. годину
18.02.2016. Извод из плана набавки РУГИПП за 2016. годину
11.12.2015. Измјена плана набавки Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 2015. годину
19.05.2015. Привремени план јавних набавки за 2015.годину
19.05.2015. Извод из плана Набавки РУГИПП за 2015 годину.