Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic and property affairs

 

Trg Republike Srpske br. 8,
78 000 Banja Luka

Direktor: Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006

e-mail: uprava@rgurs.org

Organizational unit Address Postal code Open Phone Fax e-mail
1 Sjedište uprave Trg Republike Srpske 8 78000 07:30-15:30 051 338 000 uprava@rgurs.org
2 PJ Banja Luka Veljka Mlađenovića 12 C 78000 07:30-15:30 051 456 252 051 456 240 katbanjaluka@rgurs.org
3 PJ Bijeljina Žrtava fašističkog terora 21 i Sremska 2 76000 07:00-15:00 055 210 077 katbijeljina@rgurs.org
4 PJ Gradiška Vidovdanska 64 B 78400 07:30-15:30 051 813 359 katgradiska@rgurs.org
5 PJ Doboj Svetog Save 26 74000 07:30-15:30 053 221 993 katdoboj@rgurs.org
PK Petrovo Ozrenskih odreda bb 74317 07:00-15:00 053 260 057 katpetrovo@rgurs.org
6 PJ Zvornik Patrijarha Pavla 1 75400 07:00-15:00 056 210 089 katzvornik@rgurs.org
PK Osmaci Osmaci bb 75406 07:30-15:30 056 337 194 katosmaci@rgurs.org
7 PJ Istočno Novo Sarajevo Nikole Tesle 60 71123 07:30-15:30 057 320 810 katistocnonovosarajevo@rgurs.org
8 PJ Prijedor Vojvode Putnika bb 79102 07:30-15:30 052 211 366 052 211 090 katprijedor@rgurs.org
PK Oštra Luka Oštra Luka bb 79263 07:30-15:30 052 337 162 katostraluka@rgurs.org
9 PJ Trebinje Vuka Karadžića 12 A 89101 07:30-15:30 059 245 340 kattrebinje@rgurs.org
10 PJ Bileća Kralja Petra prvog oslobodioca 9 89230 07:30-15:30 059 370 160 katbileca@rgurs.org
PK Berkovići Berkovići bb 88363 07:30-15:30 059 860 169 katberkovici@rgurs.org
11 PJ Bratunac Drinska 18 75420 07:30-15:30 056 410 233 katbratunac@rgurs.org
12 PJ Brod Svetog Save 13 74450 07:00-15:00 053 610 250 katbrod@rgurs.org
13 PJ Višegrad Kozačka 11 73240 07:30-15:30 058 620 506 katvisegrad@rgurs.org
14 PJ Vlasenica Svetosavska 12 75440 07:30-15:30 056 734 572 katvlasenica@rgurs.org
15 PJ Gacko Stojana Kovačevića 6 89240 07:30-15:30 059 472 214 katgacko@rgurs.org
16 PJ Derventa Trg Oslobođenja 21 74400 07:30-15:30 053 311 830 katderventa@rgurs.org
17 PJ Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika 49 C 71216 07:30-15:30 057 316 029 katistocnailidza@rgurs.org
18 PJ Trnovo Trg Srđana Kneževića bb 71220 07:30-15:30 057 610 353 kattrnovo@rgurs.org
19 PJ Kalinovik Omladinska 7B 71230 07:30-15:30 057 623 580 katkalinovik@rgurs.org
20 PJ Kneževo Dujka Komljenovića bb 78230 07:30-15:30 051 591 281 katknezevo@rgurs.org
21 PJ Kozarska Dubica Svetosavska 26 A 79240 07:00-15:00 052 417 326 katkozarskadubica@rgurs.org
22 PJ Kostajnica Trg Kralja Petra prvog oslobodioca 21 79224 07:30-15:30 052 663 410 katkostajnica@rgurs.org
23 PJ Kotor Varoš Stefana Nemanje bb 78220 07:00-15:00 051 783 612 katkotorvaros@rgurs.org
24 PJ Laktaši Karađorđeva bb 78250 07:30-15:30 051 490 661 051 490 664 katlaktasi@rgurs.org
25 PJ Lopare Cara Dušana 143 75240 07:30-15:30 055 650 239 katlopare@rgurs.org
26 PJ Ljubinje Svetosavska 3 88380 07:30-15:30 059 621 269 katljubinje@rgurs.org
27 PJ Milići Miloša Obilića 21 A 75446 07:30-15:30 056 740 731 katmilici@rgurs.org
28 PJ Modriča Trg Milana Jelića 3 74480 07:00-15:00 053 812 220 katmodrica@rgurs.org
PK Vukosavlje Muse Ćazima Ćatića 161 74470 07:00-15:00 053 707 470 katvukosavlje@rgurs.org
29 PJ Mrkonjić Grad Boraca Srpskih bb 70260 07:30-15:30 050 211 035 katmrkonjicgrad@rgurs.org
30 PJ Nevesinje Obrena Ivkovića bb 88280 07:30-15:30 059 601 109 katnevesinje@rgurs.org
PK Istočni Mostar PJ Nevesinje 07:30-15:30 059 601 109 katistocnimostar@rgurs.org
31 PJ Novi Grad Karađorđa Petrovića 29 79220 07:30-15:30 052 751 290 katnovigrad@rgurs.org
PK Krupa na Uni Trg braće Mandić 7 79227 07:30-15:30 052 750 022 katkrupanauni@rgurs.org
32 PJ Pale Karađorđeva 54 71420 07:30-15:30 057 226 582 katpale@rgurs.org
33 PJ Istočni Stari Grad Hreša bb 71144 07:00-15:00 057 265 128 katistocnistarigrad@rgurs.org
34 PJ Pelagićevo Vuka Karadžića 66 76256 07:30-15:30 054 810 268 katpelagicevo@rgurs.org
PK Donji Žabar Beogradska 21 76273 07:30-15:30 054 861 047 katdonjizabar@rgurs.org
35 PJ Prnjavor Branka Ćopića 27 78430 07:30-15:30 051 660 572 katprnjavor@rgurs.org
36 PJ Ribnik Rade Jovanovića bb 79288 07:30-15:30 050 431 282 katribnik@rgurs.org
PK Petrovac Drinići bb 07:00-15:00 050 465 024 katpetrovac@rgurs.org
PK Istočni Drvar Potoci bb 07:00-15:00 050 490 200 katistocnidrvar@rgurs.org
37 PJ Rogatica Srpske sloge 46 73220 07:00-15:00 058 415 403 katrogatica@rgurs.org
PK Novo Goražde Božidara Goraždanina 64 73110 07:00-15:00 058 430 225 katnovogorazde@rgurs.org
38 PJ Rudo Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41 73260 07:00-15:00 058 711 315 katrudo@rgurs.org
39 PJ Sokolac Glasinačka 15 71350 07:00-15:00 057 448 313 katsokolac@rgurs.org
40 PJ Srbac Mome Vidovića 12 A 78420 07:30-15:30 051 740 564 katsrbac@rgurs.org
41 PJ Srebrenica Vase Jovanovića 8 75430 07:30-15:30 056 440 755 katsrebrenica@rgurs.org
PK Skelani Skelani bb 75436 07:30-15:30 056 471 164 katskelani@rgurs.org
42 PJ Stanari Stanari bb 74208 07:30-15:30 053 296 535 katstanari@rgurs.org
43 PJ Teslić Aleksandra Rajkovića 20 A 74270 07:30-15:30 053 432 710 katteslic@rgurs.org
44 PJ Ugljevik Trg Đenerala Draže Mihajlovića bb 76330 07:00-15:00 055 772 579 katugljevik@rgurs.org
45 PJ Foča Principova 17 73302 07:30-15:30 058 210 203 katfoca@rgurs.org
46 PJ Han Pijesak Srpske vojske 10 71360 07:30-15:30 057 557 143 kathanpijesak@rgurs.org
47 PJ Čajniče Serdara Janka Vukotića 8 73280 07:30-15:30 058 315 474 katcajnice@rgurs.org
48 PJ Čelinac Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 5 78240 07:30-15:30 051 551 063 katcelinac@rgurs.org
49 PJ Šamac Kralja Aleksandra I Karađorđevića 30 76230 07:30-15:30 054 611 408 katsamac@rgurs.org
50 PJ Šekovići Palih boraca bb 75450 07:00-15:00 056 653 639 katsekovici@rgurs.org
51 PJ Šipovo Trg Patrijarha srpskog Pavla 1 70270 07:00-15:00 050 371 459 katsipovo@rgurs.org
PK Jezero 21. Novembra 1 70206 07:00-15:00 050 291 335 katjezero@rgurs.org
PK Kupres PJ Šipovo 07:00-15:00 050 371 459 katkupres@rgurs.org