Izuzeci od ZJN

Date Name Downolad
31.03.2022.
11.03.2022.
30.12.2021.
26.04.2021.
09.04.2021.
31.12.2020.
15.07.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za drugo polugodište 2020. godine
26.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama
20.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službeni glasnik Republike Srpske" za 2020. godinu
19.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za prvo polugodište 2020. godine
19.12.2019. Odluka o nabavci usluga prenosa poštanskih pošiljaka za 2020. godinu
26.02.2019. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog glasnika Republike Srpske" za 2019. godinu
23.03.2018. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog glasnika Bosne i Hercegovine" za prvo polugodište 2018. godine
21.03.2018. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog glasnika Republike Srpske" za 2018. godinu
27.03.2017. Odluka o nabavci usluga prenosa rezervisanih poštanskih pošiljaka
24.03.2017. Odluka o nabavci "Službenog glasnika RS" za 2017. godinu
13.01.2016. Odluka o uslugama prenosa rezervisanih poštanskih usluga