ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 51880-БА

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка : Избор консултанта за анализу модела података и софтверског система Катастар.ба и израду новог модела за информациони систем

Реф бр.: BA-RERP-51880BA-RS-CS-CQ-19-B.2.1.1.2

 

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по уговору за избор консултанта за анализу модела података и софтверског система Катастар.ба и израду новог модела за информациони систем.

 

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултантске фирме (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга.

 

Консултантске услуге (у даљем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

1. Анализа модела базе података (RDBMS za Katastar.ba), његова усклађеност са ISO 19152-LADM стандардом и препорукама за побољшање. Приликом тестирања модела базе података консултант у свом анагажману мора да обухвати три типа тестирања базе података:

- Структурно тестирање,

- Функционално тестирање,

- Нефункционално тестирање.

 

2. Анализа изворног кода софтверског система Katastar.ba. Kонсултант у свом анагажману мора да обухвати сљедеће типове тестирања:

-  Функционално тестирање

- Нефункционално тестирање

 

3. Израда новог интегрисаног модела базе података за информациони систем усклађеним са ISO 19152-LADM стандардом и INSPIRE директивом ЕУ (за вођење свих катастарских евиденција укључујући земљишну књигу, књигу уложених уговора и катастар водова) као и потребама Наручиоца. Нови модел треба да покрије модуле новог интегрисаног рјешења као што је приказано у табели испод:

 

РБ

Актуелно апликативно рјешење/базе података

Нови информациони систем/нови модел базе података

1

eTerraSoft

еКатасатрРС/Нови модел базе података

2

Ларис

3

ИПП

4

MapSoft, DIGIT, Katane/Kataze

5

Књига уложених уговора

6

Регистар цијена непокретности

7

Адресни регистар

8

Катастар водова (тренутно не постоји софтверско рјешење, планирано у 2020. години)

 

  

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 

Консултант мора да задовољава сљедеће услове:

3.1. Да запошљава или има на располагању особе са сљедећим квалификацијама:

a) Главни консултант за анализу доступног и израду новог модела базе података, минимално једна особа,

b) Главни консултант за анализу изворног кода, минимално једна особа,

c) Остали консултанти, минимално двије особе.

 

3.2. Потребни услови:

a) За главног консултанта за анализу доступног и израду новог модела базе података

(a) ВСС (висока стручна спрема) информатичког смјера,

(b) Радно искуство, минимално 10 година у областима развоја, дизајнирања, администрације базе података, инсталације или подршке за различите платформе база података,

(c) Да је изрaдио или имао једну од кључних улога при изради модела базе података сличног обима као за предметну услугу,

(d) Посједовање сертификата из области SQL-а би била предност,

(e) Обавезно познавање ISO 19152-LADM стандарда и методологије рада у складу са овим стандардом

 

b) За главног консултанта за анализу изворног кода

(a) ВСС (висока стручна спрема) информатичког смјера,

(b) Радно искуство, минимално 10 година у областима развоја, дизајнирања, администрације софтверских система,

(c) Да је изрaдио или имао једну од кључних улога при анализи изворног кода неког софтверског система,

(d) Посједовање сертификата из области анализе софтверских система би била предност.

 

c) За остале консултанте

(a) ВСС (висока стручна спрема) информатичког смјера,

(b) Радно искуство, минимално 5 година у областима развоја, дизајнирања, администрације базе података или софтверских система,

(c) Да је био укључен на сличном пројекту,

(d) Посједовање сертификата из предметне области би била предност.

 

Докази које је консултант у обавези доставити су:

a) За главног консултанта за израду модела базе података

(a) Копија дипломе о стручној спреми,

(b) Радна биографија (CV) и (овјерена копија радне књижице или изјава о радном искуству овјерена од старне послодавца),

(c) Овјерена изјава од органа за кога је кандидат консултанта израдио или био дио тима при изради модела базе података сличног обима. Уколико се ова изјава не може прибавити, Наручилац ће прихватити и Овјерену изјаву консултанта на којем пројекту је кандидат консултанта радио, уз доказ о покушају прибављања изјаве од органа за којег је кандидат консултанта израдио модел података,

(d) Копија сертификата уколико кандидат за консултанта посједује исти.

 

b) За главног консултанта за анализу изворног кода

(a) Копија дипломе о стручној спреми,

(b) Радна биографија (CV) и (овјерена копија радне књижице или изјава о радном искуству овјерена од старне послодавца),

(c) Овјерена изјава од органа за кога је кандидат консултанта израдио или био дио тима који је вршио анализу изворног кода неког софтверског система сличног обима. Уколико се ова изјава не може прибавити, Наручилац ће прихватити и Овјерену изјаву консултанта на којем пројекту је кандидат консултанта радио, уз доказ о покушају прибављања изјаве од органа за којег је кандидат консултанта вршио анализу изворног кода неког софтверског система сличног обима,

(d) Копија сертификата уколико кандидат за консултанта посједује исти.

 

c)  За остале консултанте

(a) Копија дипломе о стручној спреми,

(b) Радна биографија (CV) и (овјерена копија радне књижице или изјава о радном искуству овјерена од стране послодавца),

(c) Овјерена изјава консултанта да је ангажовано лице било укључено на сличном пројекту,

(d) Копија сертификата уколико кандидат за консултанта посједује исти.

 

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, ревидиране у јулу 2014. године, а метод набавке је CQ, односно избор Консултанта на бази најбољих квалификација. 

     

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси и контакт телефону, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 14.08.2019. године, до 11:00 часова.

 

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338034

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

Датум објаве: 24.07.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h