Неосноване оптужбе Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске о наводном самовољном повећању такси за услуге Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

 

Предсједништво Савеза општина и градова у задње вријеме, пласира у јавност информацију о наводном енормном повећању такси и накнада за издавање података и пружање услуга које врши Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, а које се путем ове Управе прикупљају ради финансирања државног премјера и оснивања јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској, са наводним образложењем да се оптерећује буџет локалних заједница. Ове информације такође имају призвук да се ради о самовољном чину ове Управе, као о томе да она нема разумјевања за развој и проблеме локалних заједница у вријеме тешке економске кризе.

 

Везано за горе назначене потпуно неосноване и тенденциозне тврдње Предсједништва Савеза општина и градова, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове овим саопштењем обавјештава јавност о  правом и чињеничном стању које ово Предсједништво намјерно или случајно заобилази.

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове наплаћује своје услуге искључиво на бази цјеновника који је Законом о накнадама за вршење услуга премјера и кориштење података катастра непокретности и катастра земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 92/09), затим  Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности  („Службени гласник  Републике Српске“, број 92/09) које је усвојила Народна скупштина Републике Српске, те Одлуке Владе Републике Српске (која је по закону за то надлежна) о висини накнада за кориштење података и пружања услуга  ове  Управе („Службени гласник Републике Српске“, број 18/12). Овим актима таксе и цјеновник услуга ове Управе за катастарске услуге задржан је нивоу  цијена из 1996. године, откада постоји ова Управа. Након преузимања земљишно-књижних канцеларија на основу Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12), по одлуци Владе Републике Српске, ова Управа је наставила  издавати податке по истом цјеновнику који је важио док су ове канцеларије биле у саставу судова. На овај цјеновник Предсједништво Савеза општина и градова није давало никакве примједбе док су грунтовнице биле у саставу судова.

 

Везано за примједбе Предсједништва Савеза општина и градова истичемо и слиједеће чињенице:

-  сва средства која се акумулирају по основу горе назначених закона усмјеравају и искључиво се користе за успоставу и одржавање јавне евиденције непокретности  Републике Српске без које је незамислив развој локалних заједница и Републике Српске у цјелини. То је стандард и пракса  свих европских земаља.

-Народна Скупштина Републике Српске је усвојила Програм послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2011.-2015. године чија реализација је незамислива без примјене одредби горе поменутих Закона.

-Влада Републике Српске је на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а имајући у виду сложеност економске и социјалне ситуације, те тешку економску кризу са којом се Република Српска суочава, исказала високу социјално-економску осјетљивост и одговорност  и у својој Одлуци о накнадама за услуге ове Управе донијела низ мјера које имају за сврху управо подстицање развоја локалних заједница и Републике Српске у цјелини, те растерећења социјално осјетљивих и најугроженијих категорија грађана. Овом Одлуком од плаћања накнаде за издавањем података из јавне евиденције ове Управе ослобођене су слиједеће категорије грађана и институција: лица која примају социјалну помоћ,чланови породица погинулих бораца и ратни војни инвалиди до IV категорије, изразито неразвијене општине, републички органи, судови, научне и образовне институције. Наведеном одлуком Влада Републике Српске је такође ослободила привредне субјекте од плаћања такси и накнада за упис хипотека у јавним евиденцијама, што је резултат заједничког договора са руководством Привредне коморе Републике Српске. Такође, ова Управа у сврху креирања фискалног регистра, бесплатно је уступила податке из јавне едвиденције о непокретностима Пореској управи Републике Српске, са којом и на тај начин остварује успјешну сарадњу, са циљем успоставе ажурне и тачне базе података пореских обвезника, а што ће довести до квалитетнијег пуњења буџета.

-Предсједништво Савеза општина и градова занемарује чињеницу да поменутом Одлуком Владе Републике Српске локалне заједнице за податке из јавне евиденције ове Управе, који су потребни за реализацију њихових крупних развојних пројеката, плаћају свега 10%  од стварне цијене коштања података из цјеновника услуга за кориштење података из јавне евиденције непоктретности. У циљу подстицања развоја локалних заједница, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у својој пословној политици омогућава локалним заједницама да и тих 10% законске обавезе плате у више рата и на дужи временски период.

-Бројни су примјери активности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у којима је она из властитих средстава изфинансирала низ активности из домена својих овлаштења.  Ту се најчешће радило о крупним развојним пројектима од значаја за цијелу Републику Српску, а који сами по себи представљају развој локалних заједница. Напомињемо само неке: геодетски и имовинско-правни послови на пројектима аутопутева Градишка-Бања Лука, Бања лука-Добој,   аутопута на Чемерном, хидроенергетским пројектима „Горњи Хоризонти“, „Бук Бјела“,  ријеци Босни, Угру, пројекат канализационе и колекторске мреже у Бања Луци, спортско-туристичком комплексу Јахорина, „Каменград“ у Вишеграду, итд. Све ово су пројекти из развојних пројеката и економске политике  садашње и претходних Влада Републике Српске, а самим тим и локалних заједница на чијој се територији они реализују.

 

Предсједништво Савеза општина и градова треба да буде свјесно да без успоставе и одржавања модерне јавне евиденције непокретности  је незамислив развој било које локалне заједнице и Републике Српске у цјелини. Због неједноликог развоја локалних заједница у Републици Српској, немогуће је очекивати да је свака од њих у стању  кадровски и финансијски сама за себе успоставити такву евиденцију. Зато је Народна скупштина Републике Српске донијела законска рјешења у области земљишне администрације која у себи садрже механизам солидарног  финансирања успоставе и одржавања јединствене евиденције непокретности. У том механизму  Република Српска на себе преузима законску обавезу финансирања ових послова из властитих извора финансирања у  просјеку  од 90%. Ниједна локална заједница,  па и она најразвијенија, по основу закона нема обавезу финансијског издвајања више од 14%  за било који посао премјера и успостављања непокретности на њеној територији. Предсједништво Савеза општина и градова добро је упознато са чињеницом да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, нерјетко изфинансира и тај дио законских обавеза локалних заједница из властитих средстава, све са циљем како би Република Српска и те локалне заједнице што прије дошле до модерне, брзе, тачне и ефикасне евиденције о  непокретностима.

 

Управа позива руководство Савеза општина и градова да, као и до сада, дамо стручно објашњење које се односи на њихове примједбе о висини накнада за услуге које Управа врши како би се избјегла свака врста манипулације која се у последње вријеме пласира путем јавности, а не на основу међусобне комуникације што је до сада била заједничка пракса наших институција које представљамо.

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h