Јавни конкурс за ангажовање волонтера

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006,  e –mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Број: 21.01/052-43/16

Датум: 20.01.2016. године

               

На основу чл. 64. и 65. Закона о државним службеницима („Служебени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Рјешења Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2501/13 од 02.12.2013. године и Одлуке о начину извршења Рјешења Владе Републике Српске број: 21.01/052-448/13 од 18.12.2015. године, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове расписује

  

ЈАВНИ КОНКУРС

за ангажовање волонтера

                                                                                                                                                                  

1.  Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове у складу са Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2501/13 од 02.12.2013. године, којим је дата сагласност за пријем волонтера на рад у Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове, обавјештава да ће примити на рад, без заснивања радног односа (волонтерски рад) 40 волонтера и то: 20 дипломираних правника са завршеним првим циклусом академских студија који се вреднује са 240 ЕCTS бодова и 20 дипломираних инжењера геодезије са завршеним првим циклусом академских студија који се вреднује са 240 ЕCTS  бодова, а чија су звања која се стичу завршеним студијима на лиценцираним високошколским установама у Републици Српској прописана Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске" број 33/14). 

 

2.  Сви заинтересовани кандидати пријаве уз овјерену копију дипломе или увјерење о дипломирању и потврду о незапослености са Завода за запошљавање Републике Српске треба да доставе у сједиште  Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука до 03.02.2016. године до 16 часова.

 

3.  Све пријаве које пристигну након 03.02.2016. године, неће бити узете у разматрање. 

 

4.  Директор Управе именоваће комисију која ће након разматрања достављених пријава обавити разговор са кандидатима који испуњавају законом прописане услове у сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука и то :

- дана 15.02.2016. године са дипломираним правницима и
- дана 16.02.2016. године са дипломираним инжењерима геодезије,
  и то оба са почетком од 9 часова.

 

5.  Након обављених разговора, листа са примљеним кандидатима објавиће се на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Управе.

 

6.  Ово обавјештење објавиће се на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Управе као и на огласној табли Завода за запошљавање Републике Српске.

 

                                       Д И Р Е К Т О Р

                                               Милош Комљеновић, дипл. правник

Датум објаве: 20.01.2016. године 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h