Javna rasprava o Planu okolinskog i ekološkog upravljanja

 

U sklopu pripremnih aktivnosti za implementaciju novog Projekta koji će biti finansiran kreditnim sredstvima Svjetske Banke - Projekta registracije nekretnina u BiH, a u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH, Federalnog ministarstva pravde i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske biće održana Javna rasprava o Planu okolinskog i ekološkog upravljanja.

 

Javna rasprava će biti održana 20.03.2012. godine u 11:00 časova u prostorijama Federalnog ministarstva pravde, Valtera Perića 15, Sarajevo, konferencijska sala (treći sprat).

 

Usaglašeni stavovi sa javne rasprave će se koristiti kao propratni dokument pri izradi tenderske procedure za aktivnosti Projekta registracije nekretnina u BiH.

 

Aktivnosti u okviru ovog Projekta će se fokusirati na ažuriranje i usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH, odnosno osnivanje katastra nepokretnosti kao jedinstvene videncije o nepokretnostima i pravima na njima u Republici Srpskoj.

 

Radovi obuhvaćeni ovim projektom će se ticati unutrašnje rekonstrukcije i renoviranja postojećih, ili novo-nabavljenih poslovnih prostorija zemljišno-knjižnih i katastarskih kancelarija. Građevinski radovi (zidarski, stolarski, elektro-radovi i sl.), uključujući i poboljšanje dispozicije prostorija se predviđaju kao jedna od aktivnosti projekta, koje će za cilj imati poboljšane uslova rada kancelarija. Navedene kancelarije trebaju u potpunosti udovoljiti zahtjevima građana i omogućiti lakše, efikasnije i profesionalnije pružanje usluga za krajnje korisnike.

 

Glavni uticaji na okolinu koji se predviđaju se lako prevazilaze ako se koriste okolinski prihvatljive prakse u toku izgradnje, a tiču se uticaja na prve komšije i ostale korisnike zgrada, na generisanje prašine i buke, upravljanje nastalim otpadom te slučajno otkriveni istorijski pronalasci, ili otkriće opasnih materija kao što je azbest.

 

Ova aktivnost narednog Projekta registracije nekretnina u BiH usko je vezana za zakone:

•Zakon o uređenju prostra i građenju ("Sl.glasnik RS" br.55/10)

•Zakon o zaštiti životne sredine – Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 28/07)

•Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 41/08)

•Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl.glasnik RS" br.29/10)

•Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06)

•Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta (Službene novine FBiH 02/06)

•Zakon o građevinskom zemljištu(Službene novine FBiH 25/03)

•Kantonalni zakoni iz ove oblasti

 

I dozvole koje su potrebne za građevinske radove:

• Urbanistička saglasnost

• Okolinska/ekološka dozvola (kao preduslov za građevinsku ako je ocijenjeno da objekat može imati negativni okolinski uticaj)

• Građevinska dozvola

• Upotrebna dozvola

 

U prilogu možete naći okvir Politika za okolinu Svjetske banke koji će se koristiti kao osnova za Javnu raspravu.

BiH Real Estate Registration EMP.pdf

 

Molimo Vas da potvrdite svoju prisutnost na:

Tel: 033 213 157 ili 055 202 643

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h