Neosnovane optužbe Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske o navodnom samovoljnom povećanju taksi za usluge Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

 

Predsjedništvo Saveza opština i gradova u zadnje vrijeme, plasira u javnost informaciju o navodnom enormnom povećanju taksi i naknada za izdavanje podataka i pružanje usluga koje vrši Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a koje se putem ove Uprave prikupljaju radi finansiranja državnog premjera i osnivanja jedinstvene evidencije o nepokretnostima u Republici Srpskoj, sa navodnim obrazloženjem da se opterećuje budžet lokalnih zajednica. Ove informacije takođe imaju prizvuk da se radi o samovoljnom činu ove Uprave, kao o tome da ona nema razumjevanja za razvoj i probleme lokalnih zajednica u vrijeme teške ekonomske krize.

 

Vezano za gore naznačene potpuno neosnovane i tendenciozne tvrdnje Predsjedništva Saveza opština i gradova, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovim saopštenjem obavještava javnost o pravom i činjeničnom stanju koje ovo Predsjedništvo namjerno ili slučajno zaobilazi.

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove naplaćuje svoje usluge isključivo na bazi cjenovnika koji je Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korištenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09), zatim Zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, te Odluke Vlade Republike Srpske (koja je po zakonu za to nadležna) o visini naknada za korištenje podataka i pružanja usluga ove Uprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/12). Ovim aktima takse i cjenovnik usluga ove Uprave za katastarske usluge zadržan je nivou cijena iz 1996. godine, otkada postoji ova Uprava. Nakon preuzimanja zemljišno-knjižnih kancelarija na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12), po odluci Vlade Republike Srpske, ova Uprava je nastavila izdavati podatke po istom cjenovniku koji je važio dok su ove kancelarije bile u sastavu sudova. Na ovaj cjenovnik Predsjedništvo Saveza opština i gradova nije davalo nikakve primjedbe dok su gruntovnice bile u sastavu sudova.

 

Vezano za primjedbe Predsjedništva Saveza opština i gradova ističemo i slijedeće činjenice:

- sva sredstva koja se akumuliraju po osnovu gore naznačenih zakona usmjeravaju i isključivo se koriste za uspostavu i održavanje javne evidencije nepokretnosti Republike Srpske bez koje je nezamisliv razvoj lokalnih zajednica i Republike Srpske u cjelini. To je standard i praksa svih evropskih zemalja.

-Narodna Skupština Republike Srpske je usvojila Program poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2011.-2015. godine čija realizacija je nezamisliva bez primjene odredbi gore pomenutih Zakona.

-Vlada Republike Srpske je na prijedlog Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a imajući u vidu složenost ekonomske i socijalne situacije, te tešku ekonomsku krizu sa kojom se Republika Srpska suočava, iskazala visoku socijalno-ekonomsku osjetljivost i odgovornost i u svojoj Odluci o naknadama za usluge ove Uprave donijela niz mjera koje imaju za svrhu upravo podsticanje razvoja lokalnih zajednica i Republike Srpske u cjelini, te rasterećenja socijalno osjetljivih i najugroženijih kategorija građana. Ovom Odlukom od plaćanja naknade za izdavanjem podataka iz javne evidencije ove Uprave oslobođene su slijedeće kategorije građana i institucija: lica koja primaju socijalnu pomoć,članovi porodica poginulih boraca i ratni vojni invalidi do IV kategorije, izrazito nerazvijene opštine, republički organi, sudovi, naučne i obrazovne institucije. Navedenom odlukom Vlada Republike Srpske je takođe oslobodila privredne subjekte od plaćanja taksi i naknada za upis hipoteka u javnim evidencijama, što je rezultat zajedničkog dogovora sa rukovodstvom Privredne komore Republike Srpske. Takođe, ova Uprava u svrhu kreiranja fiskalnog registra, besplatno je ustupila podatke iz javne edvidencije o nepokretnostima Poreskoj upravi Republike Srpske, sa kojom i na taj način ostvaruje uspješnu saradnju, sa ciljem uspostave ažurne i tačne baze podataka poreskih obveznika, a što će dovesti do kvalitetnijeg punjenja budžeta.

-Predsjedništvo Saveza opština i gradova zanemaruje činjenicu da pomenutom Odlukom Vlade Republike Srpske lokalne zajednice za podatke iz javne evidencije ove Uprave, koji su potrebni za realizaciju njihovih krupnih razvojnih projekata, plaćaju svega 10% od stvarne cijene koštanja podataka iz cjenovnika usluga za korištenje podataka iz javne evidencije nepoktretnosti. U cilju podsticanja razvoja lokalnih zajednica, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u svojoj poslovnoj politici omogućava lokalnim zajednicama da i tih 10% zakonske obaveze plate u više rata i na duži vremenski period.

-Brojni su primjeri aktivnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kojima je ona iz vlastitih sredstava izfinansirala niz aktivnosti iz domena svojih ovlaštenja. Tu se najčešće radilo o krupnim razvojnim projektima od značaja za cijelu Republiku Srpsku, a koji sami po sebi predstavljaju razvoj lokalnih zajednica. Napominjemo samo neke: geodetski i imovinsko-pravni poslovi na projektima autoputeva Gradiška-Banja Luka, Banja luka-Doboj, autoputa na Čemernom, hidroenergetskim projektima „Gornji Horizonti“, „Buk Bjela“, rijeci Bosni, Ugru, projekat kanalizacione i kolektorske mreže u Banja Luci, sportsko-turističkom kompleksu Jahorina, „Kamengrad“ u Višegradu, itd. Sve ovo su projekti iz razvojnih projekata i ekonomske politike sadašnje i prethodnih Vlada Republike Srpske, a samim tim i lokalnih zajednica na čijoj se teritoriji oni realizuju.

 

Predsjedništvo Saveza opština i gradova treba da bude svjesno da bez uspostave i održavanja moderne javne evidencije nepokretnosti je nezamisliv razvoj bilo koje lokalne zajednice i Republike Srpske u cjelini. Zbog nejednolikog razvoja lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, nemoguće je očekivati da je svaka od njih u stanju kadrovski i finansijski sama za sebe uspostaviti takvu evidenciju. Zato je Narodna skupština Republike Srpske donijela zakonska rješenja u oblasti zemljišne administracije koja u sebi sadrže mehanizam solidarnog finansiranja uspostave i održavanja jedinstvene evidencije nepokretnosti. U tom mehanizmu Republika Srpska na sebe preuzima zakonsku obavezu finansiranja ovih poslova iz vlastitih izvora finansiranja u prosjeku od 90%. Nijedna lokalna zajednica, pa i ona najrazvijenija, po osnovu zakona nema obavezu finansijskog izdvajanja više od 14% za bilo koji posao premjera i uspostavljanja nepokretnosti na njenoj teritoriji. Predsjedništvo Saveza opština i gradova dobro je upoznato sa činjenicom da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nerjetko izfinansira i taj dio zakonskih obaveza lokalnih zajednica iz vlastitih sredstava, sve sa ciljem kako bi Republika Srpska i te lokalne zajednice što prije došle do moderne, brze, tačne i efikasne evidencije o nepokretnostima.

 

Uprava poziva rukovodstvo Saveza opština i gradova da, kao i do sada, damo stručno objašnjenje koje se odnosi na njihove primjedbe o visini naknada za usluge koje Uprava vrši kako bi se izbjegla svaka vrsta manipulacije koja se u poslednje vrijeme plasira putem javnosti, a ne na osnovu međusobne komunikacije što je do sada bila zajednička praksa naših institucija koje predstavljamo.

 

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h