Одлуке о додјели уговора

Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

13/02/2020 13:56
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Брод"

 

28/01/2020 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга "Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама"

 

10/01/2020 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"

 

31/12/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-11/19

 

27/12/2019 14:55
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-10/19

 

19/12/2019 14:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка рекламног материјала"

 

13/12/2019 15:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала" (резервисани уговор)

 

10/12/2019 15:00
Одлука о иѕбору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка штампаног материјала" (резервисани уговор)

 

09/12/2019 14:13
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

06/12/2019 15:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/19, "Savana Continental PropertyManagement & Lodging" d.o.o. Hotel Ramada, Подгорица

 

06/12/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/19, "Novi ASTAKOS" д.о.о. Београд

 

06/12/2019 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/19

 

02/12/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/19

 

29/11/2019 12:06
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Централизовано управљање документима DMS и WORKFLOW - I фаза"

 

22/11/2019 10:47
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

22/11/2019 10:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-18/19

 

13/11/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка металних полица за архиву"

 

14/11/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/19

 

05/11/2019 13:21
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/19

 

04/11/2019 09:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/19, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковци - Мркоњић Град

 

29/10/2019 15:10
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Подручне јединице Кнежево"

 

25/10/2019 15:18
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/19

 

26/09/2019 15:20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за наабвку роба "Набавка клима уређаја" I

 

26/09/2019 15:12
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"

 

23/09/2019 13:20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка геодетских инструмената и опреме - ГПС уређаја и тоталних станица"

 

17/09/2019 13:10
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набаваке роба "Набавка теренских возила"

 

17/09/2019 13:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"

 

19/09/2019 12:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

16/09/2019 14:07
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/19,ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

16/09/2019 13:24
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/19

 

03/09/2019 13:33
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/19, "BIS Travel"д.о.о. Бања Лука

 

03/09/2019 13:24
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-9/19

 

20/08/2019 15:00
Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Одржавање пословног информационог система и писарнице"

 

20/08/2019 09:35
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкуретнском захтјеву за достављање понуда за набавку телекомуникационих линкова

 

16/08/2019 12:32
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

16/08/2019 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3 Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема) у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

16/08/2019 12:28
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 Осигурање моторних возила у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

16/08/2019 12:21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 Осигурање лица - колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

13/08/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка клима уређаја"

 

13/08/2019 12:49
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/19, Гранд Хотел Неум

 

07/08/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка услуге редовног одржавања и сервисирања клима уређаја"

 

05/08/2019 12:38
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Набавка услуга приступа интернету"

 

31/07/2019 15:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скенирање за потребе успоставе дигиталног архива“

 

30/07/2019 15:08
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка антивирусног софтвера"

 

11/07/2019 14:25
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

09/07/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/19

 

05/07/2019 10:23
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/19, "Happy Travel" д.о.о. Бијељина

 

06/06/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-8/19

 

06/06/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-7/19

 

05/06/2019 12:40
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/19, МОТЕЛ "М" Власеница

 

05/06/2019 12:13
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

05/06/2019 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/19

 

04/06/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-6/19

 

30/05/2019 13:03
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/19, ХОТЕЛ ДРИНА, Бијељина

 

24/05/2019 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-5/19

 

22/05/2019 12:49
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/19, "Терме Лакташи" д.о.о. Лакташи

 

21/05/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/19

 

21/05/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/19

 

21/05/2019 11:48
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, хотел Кардиал

 

21/05/2019 10:32
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка средстава за чишћење"

 

13/05/2018 08:16
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/19, КПЗ, Привредна јединица "Дрина" Фоча

 

24/04/2019 12:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/19

 

24/04/2019 12:25
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/19, "Лавина" д.о.о. Пале, хотел "Лавина" Јахорина

 

22/04/2019 12:45
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/19, д.о.о. "Блонди", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик

 

18/04/2019 15:04
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

19/07/2017 14:15
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Љубиње"

 

17/04/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/19

 

15/04/2019 08:19
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-17/19, "V.T.T.I. Travel" д.о.о. Бања Лука

 

10/04/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/19

 

22/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-4/19

 

22/03/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/19

 

22/03/2019 11:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/19, Мотел "Јасен" Братунац

 

15/03/2019 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/19

 

13/03/2019 09:55
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

08/03/2019 08:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/19, "ЛЕОТАР" д.о.о. Требиње

 

08/03/2019 08:38
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/19, ПЈ ПРИВРЕДНИК, РЕСТОРАН И ПАНСИОН КУЛА, И. Сарајево

 

07/03/2019 10:37
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Дигитализација катастарских планова за потребе капиталних инвестиција - услуга израде базе дигиталних катастарских планова у рубним општинама Републике Српске за потребе оснивања катастра непокретности"

 

07/03/2019 08:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/19

 

04/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-3/19

 

04/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-2/19

 

01/03/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка намјештаја"

 

27/02/2019 13:19
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/19, Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи

 

26/02/2019 13:17
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/19, "Нискоградња"доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ

 

26/02/2019 13:15
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/19, УР Ресторан "Поглед", Хан Пијесак

 

26/02/2019 11:57
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-1/19

 

21/02/2019 12:13
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/19, "Силва-пром"доо Шипово

 

21/02/2019 12:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/19, УР Пансион "Има дана" Бијељина

 

20/02/2019 14:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/19, "Андрићев конак" доо Вишеград

 

20/02/2019 12:03
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/19, доо "Вучуревић", Хотел ИН, Требиње

 

19/02/2019 12:01
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/19, "НОВАК"доо,Зворник

 

19/02/2019 11:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/19, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ ДАМИС Пале

 

19/02/2019 11:54
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/19, ZAMM media CONSULTING доо Сарајево

 

19/02/2019 10:40
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/19, Гранд Хотел Неум

 

19/02/2019 10:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/19

 

18/02/2019 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/19

 

18/02/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/19

 

18/02/2019 14:59
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/19, "ЗЛАТИБОР" Чајетина

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h