ДОПУНА ОГЛАСА О ВРШЕЊУ КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЈЕРА ДИЈЕЛА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

 

Оглас о вршењу катастарског премјера дијела општине Љубиње, објављен дана 06.09.2019. године на званичној web страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, огласној табли општине Љубиње и огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Љубиње, допуњава се на начин да се у посљедњем пасусу, посљедња реченица, допуњава и иста гласи:

 

„Уколико власници не обиљеже своје непокретности на прописан начин, а исте су у јавним евиденцијама уписане као друштвена својина, државна својина или општенародна имовина, исте ће у поступку оснивања катастра непокретности морати бити уписане на Републику Српску.“

 

Допуна огласа објавиће се на званичној web страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, огласној табли општине Љубиње и огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Љубиње.

 

 

Датум објаве: 04.10.2019. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h