ПОЗИВ ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА У ДИЈЕЛУ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ У ВОДНОМ ПОЈАСУ РИЈЕКЕ ВРБАС У КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА ЛАКТАШИ, МИЛОШЕВЦИ, МИЛОСАВЦИ, ПЕТОШЕВЦИ И ЧАРДАЧАНИ

Позивамо све имаоце права на непокретностима (власнике) у дијелу општине Лакташи у водном појасу ријеке Врбас у катастарским општинама: Лакташи, Милошевци, Милосавци, Петошевци и Чардачани, да у периоду од 1. јула до 19. aвгуста 2019. године, изврше прописно обиљежавање својих имања за потребе геодетског снимања (допунског премјера) у сврху уређења имовинско-правних односа и оснивања катастра непокретности.


Геодетско снимање обиљежених граница парцела на терену ће се симултано одвијати у периоду од 1. јула до 19. августа 2019. године.

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h