Јавна расправа о Плану околинског и еколошког управљања

 

У склопу припремних активности за имплементацију новог Пројекта који ће бити финансиран кредитним средствима Свјетске Банке -  Пројекта регистрације некретнина у БиХ, а у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ, Федералног министарства правде и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске биће одржана Јавна расправа о Плану околинског и еколошког управљања.

 

Јавна расправа ће бити одржана 20.03.2012. године у 11:00 часова у просторијама Федералног министарства правде, Валтера Перића 15, Сарајево, конференцијска сала (трећи спрат).

 

Усаглашени ставови са јавне расправе ће се користити као пропратни документ при изради тендерске процедуре за активности Пројекта регистрације некретнина у БиХ.

 

Активности у оквиру овог Пројекта ће се фокусирати на ажурирање и усаглашавање података катастра и земљишне књиге у Федерацији БиХ, односно оснивање катастра непокретности као јединствене виденције о непокретностима и правима на њима у Републици Српској.

 

Радови обухваћени овим пројектом ће се тицати унутрашње реконструкције и реновирања постојећих, или ново-набављених пословних просторија земљишно-књижних и катастарских канцеларија. Грађевински радови (зидарски, столарски, електро-радови и сл.), укључујући и побољшање диспозиције просторија се предвиђају као једна од активности пројекта, које ће за циљ имати побољшане услова рада канцеларија. Наведене канцеларије требају у потпуности удовољити захтјевима грађана и омогућити лакше, ефикасније и професионалније пружање услуга за крајње кориснике.

 

Главни утицаји на околину који се предвиђају се лако превазилазе ако се користе околински прихватљиве праксе у току изградње, а тичу се утицаја на прве комшије и остале кориснике зграда, на генерисање прашине и буке, управљање насталим отпадом те случајно откривени историјски проналасци, или откриће опасних материја као што је азбест.

 

Ова активност наредног Пројекта регистрације некретнина у БиХ уско је везана за законе:

•Закон о уређењу простра и грађењу ("Сл.гласник РС" бр.55/10)

•Закон о заштити животне средине – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 28/07)

•Закон о измјени Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/08)

•Закон о измјенама и допуни Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр.29/10)

•Закон о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06)

•Закон о просторном планирању и кориштењу земљишта (Службене новине ФБиХ 02/06)

•Закон о грађевинском земљишту(Службене новине ФБиХ 25/03)

•Кантонални закони из ове области

 

И дозволе које су потребне за грађевинске радове:

• Урбанистичка сагласност

• Околинска/еколошка дозвола (као предуслов за грађевинску ако је оцијењено да објекат може имати негативни околински утицај)

• Грађевинска дозвола

• Употребна дозвола

 

У прилогу можете наћи оквир Политика за околину Свјетске банке који ће се користити као основа за Јавну расправу.

BiH Real Estate Registration EMP.pdf

 

Молимо Вас да потврдите своју присутност на:

Тел: 033 213 157 или 055 202 643

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h