Notices on the exposure of real estate data and the determining of property rights

Article 78. of the Law on Survey and Cadastre of the Republic of Srpska (Official Gazette of the Republic of Srpska 6/12) provides that the commision in the process of exposure, and for the purpose of establishing a real estate cadastre, publishes that exposure in a public notice in the cadastral municipality in which the establishment takes place and on the website of the Administration, no later than 30 days prior to the start of the exposure of data and establishment of property rights.

Here you can find the latest notices and notices sorted by municipalities!

 

Latest notices

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Датум објаве Општина Оглас за Оглас
22.02.2017 Источна Илиџа Лаловић Неђо
22.02.2017 Петрово Бојић Бранкица
22.02.2017 Петрово Сарафијановић Цвијетин
22.02.2017 Пале Станишић Игор
21.02.2017 Приједор Панић Ратко
21.02.2017 Приједор Демировић Смаил
21.02.2017 Приједор Икановић Мирзет
21.02.2017 Градишка Бачић Суад
21.02.2017 Источна Илиџа Витешкић Јакуб
21.02.2017 Источна Илиџа Витешкић Мухамед
21.02.2017 Бања Лука Чолић Рајко
21.02.2017 Приједор Радиновић Емира
21.02.2017 Приједор Сијечић Хаџић Аита
21.02.2017 Приједор Сафтић Драженко
21.02.2017 Приједор Џелатић Един
21.02.2017 Приједор Стеванић Младен
20.02.2017 Пелагићево ОГЛАС У мјесту Пелагићево, зграда катастра, ул. Вука Караџића 66, почеће дана 20.03.2017. године излагање података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима за све непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као посебним дијеловима зграде и друге грађевинске објекте) које се nалазе у катастарској општини Самаревац. Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима завршиће се до дана 20.04.2017. године.
17.02.2017 Бијељина Републике Српске заступане по ПРС сједиште замјеника у Бијељини
16.02.2017 Петрово Ђурић Мирослав
16.02.2017 Петрово Пољашевић Петра

 

All notices sorted by municipalities

OGLASI ZA POJEDINACNO IZLAGANJE

Општине:

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h