Позиви за услуге из Анекса II дио Б ЗЈН

Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

16/12/2019 14:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове I

 

29/11/2019 13:46
Позив за достављање понуда за набавку услуге ангажовања вјештака за процјену вриједности моторних возила

 

04/11/2019 14:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

 

18/02/2019 13:33
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за 2019. годину за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС

 

18/02/2019 13:21
Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2019. годину

 

18/02/2019 13:20
Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2019. годину

 

10/08/2018 12:01
Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка РУГИПП

 

15/02/2018 15:00
Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2018. годину

 

15/02/2018 14:26
Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

15/02/2018 13:50
Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења

 

14/02/2018 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске за 2018. годину

 

13/02/2018 14:00
Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2018. годину

 

28/12/2017 15:20
Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења IV

 

28/12/2017 15:15
Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила II

 

08/12/2017 14:35
Допуна Позива за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила од 28.11.2017. године

 

04/12/2017 15:03
Позив за достављање понуда за набавку услуге вјештачења III

 

29/11/2017 09:48
Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

20/11/2017 15:17
Позив за достављање понуда за набавку услуга вјештачења II

 

07/11/2017 13:00
Позив за достављање понуда за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за раднике Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

 

16/06/2017 15:22
Позив за достављање понуда за набавку услуга вјештачења

 

26/05/2017 08:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

 

04/04/2017 08:30
Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за 2017. годину

 

05/04/2017 13:30
Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на семинарима и стручним обукама за 2017. годину

 

05/04/2017 12:53
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско - правне послове

 

31/01/2017 14:00
Позив за за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака грађевинске струке II

 

30/12/2016 09:00
Позив за достављање понуда за набавку услуга ангажовања вјештака грађевинске струке

 

08/07/2016 15:00
Позив за достављање понуда за набавку адвокатских услуга III

 

01/07/2016 15:05
Позив за доствљање понуда за набавку услуга превођења писмена са српског на енглески језик од стране судског тумача за енглески језик

 

20/06/2016 14:30
Позив за достављање понуда за набавку ГПС уређаја и услуга телеметрије возног парка (Поновљени поступак)

 

13/05/2016 12:00
Позив за достављање понуда за набавку услуге телеметрије возног парка

 

29/03/2016 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

23/02/2016 14:30
Позив за достављање понуда за набавку услуга смјештаја за 2016. годину

 

23/02/2016 14:00
Позив за достављање понуда за набавку услуга интерне и екстерне репрезентације за 2016. годину

 

19/02/2016 15:30
Позив за достављање понуда за набавку услуга стручног усавршавања за 2016. годину

 

04/02/2016 11:30
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у Калиновику

 

10/12/2015 15:54
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Пале II

 

30/11/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга израде главног пројекта и надзора над радовима на уређењу и адаптацији пословног простора за потребе ПЈ Вишеград

 

19/11/2015 15:30
Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на 28. Сусрету копаоничке школе природног права

 

18/11/2015 13:25
Позив за достављање понуда за набавку нотарских услуга II

 

17/11/2015 11:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПРАКСИ

 

10/11/2015 14:21
Позив за достављање понуде за набавку услуге послуживања оброка

 

10/11/2015 14:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја ради учешћа на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

10/11/2015 13:54
Позив за достављање понуде за набавку хотелских услуга за састанке и конференције

 

10/11/2015 14:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације за учешће на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

09/11/2015 15:40
Позив за достављање понуда за набавку адвокатских услуга II

 

02/11/2015 12:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на стручном семинару ВЈЕШТИНЕ ЛИЧНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕФИКАСНОСТИ

 

22/10/2015 09:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2015) у Бањалуци

 

07/10/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања - Циклус курсева из области информационо-комуникационих технологија

 

29/09/2015 14:23
Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања на семинару Практична примјена подзаконских аката у јавним набавкама

 

28/09/2015 15:48
Позив за достављање понуде за набавку услуге измјештања перманентне LEICA GRX 1200 Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Сокоцу и рачунања координата

 

28/09/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања на семинару Радни односи у Републици Српској - Правни регулатива, проблеми и пракса

 

28/09/2015 09:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга ресторана и услуга послуживања храном на Јахорини, током трајања 10. Савјетовања из области грађанског права

 

18/09/2015 15:21
Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања на 10. Савјетовању из области грађанског права

 

18/09/2015 14:07
Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак II

 

17/09/2015 08:43
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 12. Савјетовању ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ

 

07/09/2015 16:08
Позив за достављање понуде за набавку услуге измјештања станице Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Бијељини рачунања координата и умрежавање станица

 

25/08/2015 14:59
Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС

 

25/08/2015 14:52
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС

 

24/07/2015 13:30
Позив за достављање понуде за набавку нотарских услуга за куповину пословног простора у Требињу

 

17/07/2015 15:30
Позив за достављање понуде за набавку нотарских услуга за куповину пословног простора у Градишци

 

06/07/2015 11:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за Гацко

 

25/06/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за семинар о интерној ревизији ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

 

24/06/2015 14:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Одсуства и одмори, заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање.

 

18/06/2015 15:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Практични аспекти жалбеног поступка у јавним набавкама.

 

11/06/2015 12:00
Позив за достављање понуде за набавку услуга израда анализа понуђених пословних простора и процјена вриједности одабраних пословних простора

 

05/06/2015 08:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге хотелског смјештаја за учешће на 7. семинару Електронско пословање

 

04/06/2015 10:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на 7. семинару Електронско пословање

 

29/05/2015 10:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја и котизације за учешће на 20. будванским правничким данима

 

28/05/2015 10:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Новости у прописима буџетског рачуноводства

 

28/05/2015 10:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару за кориснике буџета Новости у прописима буџетског рачуноводства

 

21/05/2015 15:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на семинару Мјерење учинка и рада запослених - евалуација перформанси и потенцијала запослених.

 

07/05/2015 14:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак.

 

06/05/2015 12:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације за учешће на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.

 

06/05/2015 12:30
Позив за достављање понуде за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.

 

04/05/2015 09:00
Позив за достављање понуде за набавку хотелских услуга у циљу стручног усавршавања на Годишњој скупштини друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске

 

30/04/2015 11:00
Позив за достављање понуде за набавку услугa ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила.

 

27/04/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Требиње.

 

27/04/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја за регију Пале.

 

24/04/2015 15:30
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА СЕРВИСА ДВА ЦЕНТРАЛНА УПС УРЕЂАЈА MASTERYS GREEN POWER 20 KVA

 

24/04/2015 14:30
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја у Зворнику

 

20/04/2015 14:00
Позив за достављање понуде за набавку адвокатских услуга

 

15/04/2015 08:30
Јавни позив - услуге котизације за семинар Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2015) у Бањалуци.

 

09/04/2015 12:00
Јавни позив - услуге котизације за семинар Радни односи,заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање.

 

02/04/2015 15:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја Бијељина

 

31/03/2015 10:00
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја Рибник.

 

FaLang translation system by Faboba