Одлуке о додјели уговора

Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

09/03/2020 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Дигитализација аналогних катастарских планова - друга фаза"

 

26/02/2020 12:59
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Израда дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио"

 

18/02/2020 11:40
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка намјештаја"

 

13/02/2020 13:56
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Санација пословног простора Подручне јединице Брод"

 

28/01/2020 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга "Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама"

 

10/01/2020 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"

 

31/12/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-11/19

 

27/12/2019 14:55
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-10/19

 

19/12/2019 14:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка рекламног материјала"

 

13/12/2019 15:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка канцеларијског материјала" (резервисани уговор)

 

10/12/2019 15:00
Одлука о иѕбору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка штампаног материјала" (резервисани уговор)

 

09/12/2019 14:13
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

06/12/2019 15:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/19, "Savana Continental PropertyManagement & Lodging" d.o.o. Hotel Ramada, Подгорица

 

06/12/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/19, "Novi ASTAKOS" д.о.о. Београд

 

06/12/2019 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/19

 

02/12/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/19

 

29/11/2019 12:06
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Централизовано управљање документима DMS и WORKFLOW - I фаза"

 

22/11/2019 10:47
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

22/11/2019 10:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-18/19

 

13/11/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка металних полица за архиву"

 

14/11/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/19

 

05/11/2019 13:21
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/19

 

04/11/2019 09:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/19, "LUNCH & BAR restaurant" Чираковци - Мркоњић Град

 

29/10/2019 15:10
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке радова "Адаптација пословног простора Подручне јединице Кнежево"

 

25/10/2019 15:18
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/19

 

26/09/2019 15:20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за наабвку роба "Набавка клима уређаја" I

 

26/09/2019 15:12
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"

 

23/09/2019 13:20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка геодетских инструмената и опреме - ГПС уређаја и тоталних станица"

 

17/09/2019 13:10
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набаваке роба "Набавка теренских возила"

 

17/09/2019 13:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка потрошног компјутерског материјала"

 

19/09/2019 12:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку - "Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука"

 

16/09/2019 14:07
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/19,ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

16/09/2019 13:24
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/19

 

03/09/2019 13:33
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/19, "BIS Travel"д.о.о. Бања Лука

 

03/09/2019 13:24
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-9/19

 

20/08/2019 15:00
Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Одржавање пословног информационог система и писарнице"

 

20/08/2019 09:35
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкуретнском захтјеву за достављање понуда за набавку телекомуникационих линкова

 

16/08/2019 12:32
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

16/08/2019 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3 Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема) у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

16/08/2019 12:28
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 Осигурање моторних возила у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

16/08/2019 12:21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 Осигурање лица - колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја у поступку набавке услуга "Осигурања лица, имовине и моторних возила"

 

13/08/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка клима уређаја"

 

13/08/2019 12:49
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/19, Гранд Хотел Неум

 

07/08/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка услуге редовног одржавања и сервисирања клима уређаја"

 

05/08/2019 12:38
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга "Набавка услуга приступа интернету"

 

31/07/2019 15:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скенирање за потребе успоставе дигиталног архива“

 

30/07/2019 15:08
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка антивирусног софтвера"

 

11/07/2019 14:25
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала"

 

09/07/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/19

 

05/07/2019 10:23
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/19, "Happy Travel" д.о.о. Бијељина

 

06/06/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-8/19

 

06/06/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-7/19

 

05/06/2019 12:40
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/19, МОТЕЛ "М" Власеница

 

05/06/2019 12:13
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

05/06/2019 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/19

 

04/06/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-6/19

 

30/05/2019 13:03
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-24/19, ХОТЕЛ ДРИНА, Бијељина

 

24/05/2019 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-5/19

 

22/05/2019 12:49
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-23/19, "Терме Лакташи" д.о.о. Лакташи

 

21/05/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/19

 

21/05/2019 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/19

 

21/05/2019 11:48
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, хотел Кардиал

 

21/05/2019 10:32
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка средстава за чишћење"

 

13/05/2018 08:16
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/19, КПЗ, Привредна јединица "Дрина" Фоча

 

24/04/2019 12:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/19

 

24/04/2019 12:25
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/19, "Лавина" д.о.о. Пале, хотел "Лавина" Јахорина

 

22/04/2019 12:45
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/19, д.о.о. "Блонди", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик

 

18/04/2019 15:04
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/19, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

19/07/2017 14:15
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Љубиње"

 

17/04/2019 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/19

 

15/04/2019 08:19
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-17/19, "V.T.T.I. Travel" д.о.о. Бања Лука

 

10/04/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/19

 

22/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-4/19

 

22/03/2019 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/19

 

22/03/2019 11:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/19, Мотел "Јасен" Братунац

 

15/03/2019 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/19

 

13/03/2019 09:55
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик"

 

08/03/2019 08:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/19, "ЛЕОТАР" д.о.о. Требиње

 

08/03/2019 08:38
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/19, ПЈ ПРИВРЕДНИК, РЕСТОРАН И ПАНСИОН КУЛА, И. Сарајево

 

07/03/2019 10:37
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Дигитализација катастарских планова за потребе капиталних инвестиција - услуга израде базе дигиталних катастарских планова у рубним општинама Републике Српске за потребе оснивања катастра непокретности"

 

07/03/2019 08:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/19

 

04/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-3/19

 

04/03/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-2/19

 

01/03/2019 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка намјештаја"

 

27/02/2019 13:19
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/19, Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи

 

26/02/2019 13:17
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/19, "Нискоградња"доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ

 

26/02/2019 13:15
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/19, УР Ресторан "Поглед", Хан Пијесак

 

26/02/2019 11:57
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-8-1/19

 

21/02/2019 12:13
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/19, "Силва-пром"доо Шипово

 

21/02/2019 12:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/19, УР Пансион "Има дана" Бијељина

 

20/02/2019 14:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/19, "Андрићев конак" доо Вишеград

 

20/02/2019 12:03
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/19, доо "Вучуревић", Хотел ИН, Требиње

 

19/02/2019 12:01
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/19, "НОВАК"доо,Зворник

 

19/02/2019 11:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/19, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ ДАМИС Пале

 

19/02/2019 11:54
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/19, ZAMM media CONSULTING доо Сарајево

 

19/02/2019 10:40
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/19, Гранд Хотел Неум

 

19/02/2019 10:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/19

 

18/02/2019 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/19

 

18/02/2019 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/19

 

18/02/2019 14:59
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-2/19, "ЗЛАТИБОР" Чајетина

 

11/02/2019 08:11
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка изворног кода за софтвер - вођење књиге уложених уговора"

 

04/02/2019 12:42
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Реализација виртуализације ИТ инфраструктуре и реализација енергетске стабилности у дата центру"

 

04/01/2019 13:54
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка потрошног компјутерског матријала"

 

31/12/2018 10:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-9/18

 

28/12/2018 12:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка противпожарних апарата"

 

26/12/2018 10:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка рекламног материјала"

 

17/12/2018 09:14
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда "Извођење радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод"

 

14/12/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-8/18

 

14/12/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-8/18

 

07/12/2018 13:59
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме (ГПС уређаји и тоталне станице)"

 

07/12/2018 13:53
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке робе "Набавка теренских возила"

 

03/12/2018 15:09
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-43/18, А.Д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале, ХОТЕЛ БИСТРИЦА

 

30/11/2018 10:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-28/18

 

23/11/2018 13:52
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-42/18, "ВИЗИОН" д.о.о. Рогатица

 

09/11/2018 09:29
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-41/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, ХОТЕЛ КАРДИАЛ

 

12/11/2018 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-27/18

 

08/11/2018 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-25/18

 

05/11/2018 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-26/18

 

01/11/2018 09:43
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка (замјена) прозора у Хан Пијеску"

 

31/10/2018 14:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-7/18

 

31/10/2018 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-6/18

 

26/10/2018 12:16
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-40/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић, хотел "Србија"

 

26/10/2018 12:15
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-24/18

 

24/10/2018 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-23/18

 

15/10/2018 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-22/18

 

11/10/2018 15:22
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-39/18, А.Д. ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА" Пале

 

11/10/2018 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-5/18

 

08/10/2018 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-21/18

 

08/10/2018 08:25
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка погонског горива за службена возила Управе"

 

18/09/2018 08:02
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-38/18, "Belaga Management Company" доо Београд, Огранак Хилтон Београд

 

17/09/2018 13:45
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-37/18, "COMPANY KAMEL TOURS" д.о.о. Бања Лука

 

17/09/2018 13:19
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-20/18

 

13/09/2018 10:05
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-19/18

 

13/09/2018 10:02
Одлука о прихватању понуде, 21.06/152-1-18/18

 

12/09/2018 12:07
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-4/18

 

10/09/2018 15:07
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање хардвера"

 

06/09/2018 14:08
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-36/18, "TTC TOP TRAVEL CENTAR" д.о.о. Београд

 

06/09/2018 13:35
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-35/18, "Happy Travel" д.о.о. Бијељина

 

06/09/2018 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-17/18

 

03/09/2018 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка радова кречења пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове"

 

31/08/2018 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање пословног информационог система и писарнице"

 

31/08/2018 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге телеметрије возног парка РУГИПП

 

28/08/2018 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-16/18

 

27/08/2018 14:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-34/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић

 

27/08/2018 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-15/18

 

22/08/2018 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку "Набавка телекомуникационих услуга (MPLS)за потребе перманентних станица које нису на објектима подручних канцеларија"

 

20/08/2018 08:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку роба "Набавка пелета"

 

16/08/2018 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-14/18

 

13/08/2018 13:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку робе "Набавка клима уређаја (са уградњом)"

 

09/08/2018 13:04
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба "Набавка металних полица за архиву"

 

08/08/2018 10:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка ХТЗ опреме (опрема за личну заштиту)"

 

08/08/2018 10:13
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Редовно одржавање/сервисирање клима уређаја"

 

27/07/2018 10:20
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку роба "Набавка антивирусног софтвера"

 

20/07/2018 14:54
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-33/18, "QOMO" д.о.о. Хотел "Атина" Бања Лука

 

20/07/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-13/18

 

18/07/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-12/18

 

12/07/2018 11:57
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-32/18, Пансиони Аура Мостар

 

05/07/2018 08:43
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-31/18, КПЗ Фоча, П.Ј. Дрина, МОТЕЛ БРИОНИ Фоча

 

25/06/2018 13:58
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Набавка приступа интернету"

 

21/06/2018 11:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-30/18, д.о.о. "БЛОНДИ", ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик

 

13/06/2018 12:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка рачунарске и мрежне опреме"

 

13/06/2018 10:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-29/18, Хотел "Comsar" Рудо

 

13/06/2018 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-11/18

 

08/06/2018 12:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-28/18, Хотел Адриа Ски, Чауша д.о.о. Купрес

 

25/05/2018 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-10/18

 

23/05/2018 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-7/18

 

23/05/2018 08:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-9/18

 

23/05/2018 08:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-8/18

 

17/05/2018 13:53
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-27/18, ПЈ ПРИВРЕДНИК, Ресторан и пансион Кула, И. Сарајево

 

17/05/2018 13:38
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-26/18, "КМ Real Estate" Хотел Београд, И. Сарајево

 

17/05/2018 11:46
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-25/18, "Нови АСТАКОС" д.о.о. Београд

 

17/05/2018 10:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-6/18

 

14/05/2018 14:58
Одлука о прихватању пнуде бр. 21.06/404-1-24/18, "МЕДИТЕРАНА" д.о.о. Требиње, ПЈ Хотел "Нар"

 

10/05/2018 10:56
Одлука о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву за достављање понуда "Набавка средстава за чишћење"

 

10/05/2018 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-5/18

 

10/05/2018 08:41
Одлука о прихватању бр. 21.06/404-1-23/18, Термаг хотел Јахорина

 

30/04/2018 10:37
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-22/18, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Бања Лука, П.Ј. ХОТЕЛ ИНТЕГРА Добој

 

30/04/2018 10:35
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-21/18, гарни хотел "Возарев" Београд

 

30/04/2018 08:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-3/18

 

30/04/2018 08:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-4/18

 

23/04/2018 14:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-20/18, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић I

 

23/04/2018 13:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-2/18

 

16/04/2018 09:37
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-19/18, "ЛЕОТАР" д.о.о. Требиње

 

12/04/2018 09:54
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-18/18, "Силва-пром" д.о.о. Шипово

 

04/04/2018 08:29
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-17/18, УР "Јасен" Братунац

 

02/04/2018 08:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-3/18

 

28/03/2018 08:48
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-16/18, "TEREX COMPANY" д.о.о. Источно Сарајево

 

26/03/2018 15:01
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка канцеларијског материјала" II

 

26/03/2018 12:27
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-15/18, "АНДРИЋЕВ КОНАК" д.о.о. Вишеград

 

26/03/2018 12:24
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-14/18, "Zira Hotel" Београд

 

14/03/2018 11:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-2/18

 

14/03/2018 11:01
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-13/18, "ZAMM media CONSULTING" д.о.о. Сарајево

 

13/03/2018 14:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1-1/18

 

13/03/2018 09:14
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-12/18, ОЦ "ЈАХОРИНА" Пале, Хотел Бистрица

 

13/03/2018 09:04
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-11/18, "НОВАК" д.о.о. Зворник

 

08/03/2018 08:50
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ангажовања вјештака за процјену вриједности службених возила

 

08/03/2018 08:41
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вјештачења

 

07/03/2018 08:18
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-10/18, д.о.о. "Вучуревић", Хотел ИН Требиње

 

07/03/2018 08:16
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-9/18, Компанија "Боксит" а.д. Милићи

 

28/02/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2-1/18

 

20/02/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-2/18

 

28/02/2018 09:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-1/18

 

27/02/2018 09:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-8/18, ГРАНД ХОТЕЛ НЕУМ

 

21/02/2018 14:09
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке услуга "Одржавање функционалне мреже перманентних GNSS станица Републике Српске СРПОС - софтвер и хардвер"

 

21/02/2018 13:24
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-7/18, УР Ресторан "Поглед" Хан Пијесак

 

21/02/2018 13:21
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-6/18, "АБМ-КОМЕРЦ" доо, ХОТЕЛ ДАМИС Пале

 

20/02/2018 10:47
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке роба "Набавка намјештаја за потребе организационих јединица и комисија за излагање"

 

16/02/2018 15:10
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-5/18, Пансион "Стадион" с.п. Лакета Радмило, Невесиње

 

16/02/2018 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-4/18, "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ

 

16/02/2018 12:12
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-1-3/18, Пансион "Атос" Прњавор

 

16/02/2018 12:08
Одлука о прихватњу понуде бр. 21.06/404-1-2/18, УР Пансион "Има дана" Бијељина

 

01/02/2018 13:15
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Адаптација и уређење пословног простора за потребе Подручне јединице Пале"

 

30/01/2018 13:24
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка канцеларијског материјала"

 

20/12/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-17/17

 

18/12/2017 12:37
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка теренских возила"

 

14/12/2017 14:03
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-4/17

 

12/12/2017 09:23
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-30/17, Пансион "Атос" Прњавор

 

12/12/2017 09:14
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку "Набавка услуге ангажовања вјештака грађевинске струке" II

 

12/12/2017 09:10
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка потрошног компјутерског материјала"

 

01/12/2017 09:19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ5 - Периодични љекарски прегледи радника у Требињу

 

01/12/2017 09:17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ4 - Периодични љекарски прегледи радника у И.Н.Сарајеву

 

01/12/2017 09:12
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ3 - Периодични љекарски прегледи радника у Бијељини

 

01/12/2017 09:04
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ2- Периодични љекарски прегледи радника у Добоју

 

01/12/2017 08:46
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга вршења периодичних љекарских прегледа за ЛОТ1 - Периодични љекарски прегледи радника у Бањој Луци

 

29/11/2017 09:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-16/17

 

17/11/2017 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку услуга "Одржавање и сервисирање клима уређаја"

 

17/11/2017 14:41
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-29/17, ЗТЦ "Бања Врућица" ад Теслић

 

16/11/2017 08:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-15/17

 

14/11/2017 13:48
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка штампаног материјала (образаца)"

 

30/10/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-14/17

 

25/10/2017 08:46
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме - ГПС уређаји и тоталне станице"

 

24/10/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-13/17

 

17/10/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде број 21.06/404-2-28/17, гарни хотел "Возарев" Београд

 

17/10/2017 14:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-12/17

 

13/10/2017 16:04
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка металних архивских полица/регала"

 

12/10/2017 16:01
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуге сервисирања и поправке службених возила"

 

12/10/2017 16:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка рачунарске и мрежне опреме"

 

09/10/2017 16:08
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове"

 

28/09/2017 15:25
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-11/17

 

28/09/2017 14:21
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-27/17, "РИО"доо Јахорина, ХОТЕЛ ДВА ЈАВОРА

 

25/09/2017 12:36
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-10/17

 

25/09/2017 12:32
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-1-9/17

 

22/09/2017 14:03
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-26/17, А.Д. Олимпијски центар "Јахорина" Пале

 

22/09/2017 14:01
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-25/17, Компанија "Боксит" а.д. Милићи

 

12/09/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-24/17, "МИНЕРВА" доо Бијељина

 

11/09/2017 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке "Набавка услуге одржавања хардвера"

 

04/09/2017 10:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Лиценце за двије перманентне станице

 

30/08/2017 14:06
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-23/17, "ДММ СКАЛА" доо Београд

 

24/08/2017 15:24
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Израда пројекта инадзор над радовима адаптације, санације и реконструкцијепословних простора"

 

25/08/2017 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-3/17

 

16/08/2017 13:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-8/17

 

16/08/2017 11:53
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-22/17, ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. Теслић

 

04/08/2017 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка телекомуникационих услуга (MPLS) за потребе перманентних станица које нису на објектима подручних канцеларија

 

04/08/2017 10:07
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Израда ЛАН мреже у Подручној јединици Бања Лука"

 

04/08/2017 08:51
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" ЛОТ 3

 

04/08/2017 08:47
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" за ЛОТ 2

 

28/07/2017 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке "Набавка услуга осигурања" за ЛОТ 1

 

27/07/2017 13:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-2/17

 

21/07/2017 14:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Одржавање пословног информационог система и писарнице

 

19/07/2017 08:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка средстава за одржавање хигијене"

 

17/07/2017 11:40
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-21/17, "NEW SANATRON" доо Нови Град

 

05/07/2017 15:00
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-20/17, "Новак" доо Зворник

 

30/06/2017 11:29
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 3

 

30/06/2017 11:28
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 2

 

30/06/2017 11:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернет услуга (приступ интернету) - ЛОТ 1

 

22/06/2017 14:53
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге телеметрије возног парка

 

19/06/2017 10:20
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-19/17 "PREZIDENT HOTEL" NOVI SAD

 

19/06/2017 10:06
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Успостава активног директоријума на свим локацијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове"

 

06/06/2017 11:52
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-18/17, Хотел "Еро" Мостар

 

26/05/2017 14:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-17/17, "Нови АСТАКОС" д.о.о. Београд

 

26/05/2017 14:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-7/17

 

25/05/2017 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7-1/17

 

23/05/2017 15:30
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-6/17

 

22/05/2017 15:25
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-16/17, "ARS TOURS" доо Бања Лука

 

18/05/2017 10:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-5/17

 

27/04/2017 15:20
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-15/17, "Визион" доо Рогатица

 

26/04/2017 14:50
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-2-14/17, "ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Бања Лука, ПЈ Добој, хотел Интегра

 

19/04/2017 08:32
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-13/17, "Андрићев конак" доо Вишеград

 

18/04/2017 12:17
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-12/17, УР Ресторан "Поглед" Хан Пијесак

 

13/04/2017 15:12
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-11/17, доо "Вучуревић", Хотел ИН Требиње

 

13/04/2017 15:08
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-10/17, "ЛЕОТАР" доо Требиње

 

11/04/2017 13:22
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-9/17, СИЛВАПРОМ доо Шипово

 

10/04/2017 13:19
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-8/17, УР "Јасен" Братунац

 

10/04/2017 13:17
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-7/17, Пансион "Стадион" Невесиње

 

07/04/2017 14:49
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-6/17, Нискоградња доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ

 

07/04/2017 14:46
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-5/17, АБМ-КОМЕРЦ доо - ХОТЕЛ ДАМИС Пале

 

07/04/2017 14:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-4/17, УР Пансион "Има дана" Бијељина

 

06/04/2017 14:05
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-3/17, Гранд Хотел Неум

 

06/04/2017 14:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-4/17

 

06/04/2017 13:58
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-2-2/17, хотел Лавина Јахорина

 

06/04/2017 13:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-3/17

 

05/04/2017 10:30
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-2/17

 

05/04/2017 10:00
Одлука - стручно усавршавање, бр. 21.06/152-1-1/17

 

04/04/2017 10:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-7/17

 

23/03/2017 15:25
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Миграција постојећих софтверских рјешења на нову технолошку платформу, успостава архиктетуре ГИС-а и одржавање софтверског система eTerraSoft"

 

02/03/2017 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака грађевинске струке II

 

03/02/2017 14:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка канцеларијског намјештаја"

 

24/01/2017 09:37
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку двије перманентне станице за Мрежу перманентних GNSS станица Републике Српске - СРПОС

 

23/01/2017 15:26
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка геодетске опреме: GNSS (GPS & GLONASS) пријемника геодетског типа и тоталних станица"

 

23/01/2017 15:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Метролошко обезбјеђење геодетских радова и стандардизација"

 

30/11/2016 15:07
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга "Израда акта о процјени ризика"

 

11/01/2017 14:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

05/01/2017 14:15
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака грађевинске струке

 

29/12/2016 15:16
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-10/16

 

29/12/2016 15:14
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-9/16

 

27/12/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-5-8/16

 

23/12/2016 10:02
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка услуге тапацирања и поправке намјештаја у сједишту Управе"

 

16/12/2016 08:17
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за набавку "Набавка рекламног материјала"

 

05/12/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-24/16

 

02/12/2016 08:55
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка радова за адаптацију сутерена пословне зграде у Подручној јединици Бања Лука"

 

29/11/2016 09:51
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-31/16, Дошлић доо, К.Дубица

 

28/11/2016 11:21
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-30/16, MK MOUNTAIN RESORT

 

28/11/2016 10:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-23/16

 

28/11/2016 08:40
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Набавка металних ормара за катастарске планове"

 

24/11/2016 09:09
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Израда пројекта за прогушћавање мреже заједничких тачака у урбаним подручјима - Побољшање грида резидуала"

 

14/11/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-29/16, ЗТЦ Бања Врућица Теслић

 

14/11/2016 12:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-22/16

 

28/10/2016 08:42
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Набавка пелета"

 

27/10/2016 14:52
Одлука о прихватању понуде број 21.06/404-6-28/16, Услуге преноћишта Том, Гацко

 

25/10/2016 14:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-21/16

 

20/10/2016 09:33
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-27/16, Gestioni Alberghiere doo Hotel REX, Београд

 

10/10/2016 14:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-20/16

 

07/10/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-19/16

 

07/10/2016 14:42
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-26/16, АД Олимпијски центар "Јахорина" Пале, ХОТЕЛ БИСТРИЦА

 

04/10/2016 15:29
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-25/16, СИЛВАПРОМ доо Шипово, МОТЕЛ ТЕТРИЈЕБ

 

30/09/2016 15:15
Обавјештење о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Набавка погонског горива за службена возила Управе"

 

30/09/2016 13:02
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/152-3-18/16

 

28/09/2016 08:34
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка рачунарске и мрежне опреме"

 

22/09/2016 09:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-17/16

 

21/09/2016 15:13
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-24/16, ЖУПА-КОМЕРЦ доо Лакташи- Хотел МОНУМЕНТ, Национални парк Козара

 

21/09/2016 14:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-16/16

 

19/09/2016 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-15/16

 

16/09/2016 13:45
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-14/16

 

12/09/2016 08:16
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка и монтажа котла за Подручну јединицу Зворник"

 

05/09/2016 15:24
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-23/16, АНДРИЋЕВ КОНАК доо Вишеград

 

05/09/2016 15:21
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-22/16, ДОО НОВАК, МОТЕЛ КОД НОВАКА Зворник

 

02/09/2016 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја (са уградњом)

 

26/08/2016 13:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и потрошног компјутерског материјала - ЛОТ2

 

26/08/2016 12:56
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавање хардвера

 

23/08/2016 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала и потрошног компјутерског материјала - ЛОТ 1

 

22/08/2016 13:20
Одлука о прихватању понде бр. 21.06/404-6-21/16, КОМПАНИЈА БОКСИТ ад Милићи

 

12/08/2016 14:38
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-20/16 Ресторан Дадо Горњи Рибник

 

09/08/2016 10:07
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-19/16 УТАД ЛЕОТАР ТРЕБИЊЕ-ХОТЕЛ ЛЕОТАР

 

19/07/2016 13:56
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге превођења писмена са српског на енглески језик од стране судског тумача за енглески језик

 

07/07/2016 09:01
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-18/16, доо БЛОНДИ - ХОТЕЛ МОСКВА Калиновик

 

06/07/2016 14:17
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-17/16, ВИЗИОН доо Рогатица - мотел Парк

 

28/06/2016 14:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-13/16

 

24/06/2016 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поновљеном поступку набавке ГПС уређаја и услуга телеметрије возног парка

 

23/06/2016 09:35
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-16/16, ХОТЕЛ ДРИНА Бијељина

 

22/06/2016 09:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку штампаног материјала (образаца)

 

10/06/2016 10:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга приступа интернету лот 3

 

10/06/2016 10:22
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга приступа интернету лот 2

 

10/06/2016 10:17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 1

 

07/06/2016 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке - "Набавка и уградња прозора на објекту Сједишта Управе"

 

07/06/2016 12:03
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-15/16 "АБМ-КОМЕРЦ" ДОО, ХОТЕЛ ДАМИС

 

30/05/2016 14:38
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-14/16 д.о.о. Вучуревић, РЈ "ИН" хотел Требиње

 

25/05/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-7/16

 

27/05/2016 14:54
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-13/16 Јагодић доо Ново Горажде

 

20/05/2016 13:26
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-12/16 ЗТЦ Бања Врућица Теслић

 

20/05/2016 12:14
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-11/16 Термаг Хотел Јахорина

 

20/05/2016 11:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-12/16

 

19/05/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-11/16

 

13/05/2016 12:20
Одлука о прихватању понуде бр.21.06/404-6-10/16 "Нискоградња" доо Лакташи, ПЈ ХОТЕЛ ЋУБИЋ

 

11/05/2016 11:57
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-9/16 хотел Лавина Јахорина

 

06/05/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-10/16

 

24/04/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде бр. 21.06/404-6-8/16 ЗТЦ Бања Врућица Теслић

 

26/04/2016 11:08
Одлука о избору најповољнијег понуђача ХТЗ ОПРЕМА

 

20/04/2016 15:30
Одлука о прихвтању понуде, бр. 21.06/152-3-9/16

 

18/04/2016 11:49
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге "Одржавање пословног информационог система и писарнице"

 

15/04/2016 12:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-6/16

 

15/04/2016 12:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-8/16

 

11/04/2016 15:15
Одлука о прихватању понуде - ХОТЕЛ СУНЦЕ доо Неум

 

11/04/2016 12:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-7/16

 

04/04/2016 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга ангажовања вјештака машинске струке

 

05/04/2016 11:50
Одлука о прихватању понуде - УР РЕСТОРАН ПОГЛЕД, Хан Пијесак

 

30/03/2016 14:58
Одлука о прихватању понуде - ПАНСИОН СТАДИОН Невесиње

 

25/03/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-5/16

 

25/03/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-4/16

 

25/03/2016 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-3/16

 

25/03/2016 14:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-2/16

 

23/03/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/404-5-1/16

 

24/03/2016 14:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-6/16

 

21/03/2016 15:20
Одлука о прихватању понуде - УР Пансион Има дана Бијељина

 

21/03/2016 15:10
Одлука о прихватању понуде - NEW SANATRON INZENJERING доо Нови Град

 

21/03/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-5/16

 

09/03/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-4/16

 

09/03/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде - гарни хотел Возарев Београд

 

09/03/2016 11:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке средстава за одржавање хигијене

 

04/03/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-3/16

 

03/03/2016 12:30
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-2/16

 

24/02/2016 15:00
Одлука о прихватању понуде, бр. 21.06/152-3-1/16

 

23/02/2016 15:30
Одлука о прихватању понуде - TEREX COMPANY д.о.о. Источно Сарајево

 

05/02/2016 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга смјештаја у Калиновику

 

06/02/2016 12:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку геодетске опреме

 

02/02/2016 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ХТЗ опреме

 

13/01/2016 12:19
Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 3 - Набавка и испорука мрежне и комуникационе опреме

 

13/01/2016 12:17
Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 2 - Набавка и испорука опреме за претварање аналогне архивске грађе у дигитални облик

 

13/01/2016 12:05
Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 1 - Набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме

 

13/01/2016 11:38
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку перманентних GNSS станица и Модула за мониторинг мреже перманентних GNSS станица Републике Српске - СРПОС

 

30/12/2015 15:11
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку моторних возила ЛОТ 2 теренска возила

 

30/12/2015 15:09
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку моторних возила ЛОТ 1 путничка возила

 

22/12/2015 15:35
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за регију Пале II

 

03/12/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга главног пројекта и надзора над радовима на уређењу и адаптацији пословног простора за потребе ПЈ Вишеград

 

13/11/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке и монтаже топловодног котла за Подручну јединицу Бања Лука

 

27/11/2015 13:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације и смјештаја за учешће на 28. Сусрету копаоничке школе природног права

 

23/11/2015 09:40
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку нотарских услуга II

 

19/11/2015 13:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПРАКСИ

 

17/11/2015 09:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку адвокатских услуга II

 

13/11/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и монтажу топловодног котла за ПЈ Бања Лука

 

13/11/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку интернет услуге у сједишту Управе

 

16/11/2015 12:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

13/11/2015 12:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга котизације за учешће на семинару НОВОСТИ У ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

10/11/2015 15:50
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга послуживања оброка

 

10/11/2015 15:45
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хотелских услуга за састанке и конференције

 

06/11/2015 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услугa котизације и смјештаја за учешће на стручном семинару "Вјештине личне и професионалне ефикасности", Влашић 18-20.11.2015. године

 

23/10/2015 14:58
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације за учешће на семинару Континуриана професионална едукација 2 (КПЕ2/2015)

 

09/10/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку "Набавка клима уређаја"

 

09/10/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга стручног усавршавања - Циклус курсева из области информационо-комуникацационих технологија

 

07/10/2015 15:01
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге стручног усавршавања на семинару Практична примјена подзаконских аката у јавним набавкама

 

07/10/2015 14:54
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге измјештања перманентне LEICA GRX 1200 Мреже перманентних GPS GNSS станица РС у Сокоцу и рачунања координата

 

07/10/2015 14:45
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног компјутерског материјала

 

07/10/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања на семинару Радни односи у Републици Српској - Правна регулатива, проблеми и пракса

 

01/10/2015 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ресторана и послуживања храном за вријеме трајања 10. Савјетовања из области грађанског права ЈАХОРИНА од 21. до 24. октобра 2015. године

 

25/09/2015 15:35
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за регију Хан Пијесак 1

 

23/09/2015 15:47
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања за учешће на 10. Савјетовању из области грађанског права

 

22/09/2015 09:01
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања на 12. Савјетовању ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ

 

10/09/2015 15:25
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге измјештања станице Мреже перманентних GPS GNSS станица РС СРПОС у Бијељини рачунања координата станице и умрежавање станице

 

09/09/2015 10:02
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга претварања аналогне архивске грађе у дигитални облик у ПЈ Бања Лука

 

28/08/2015 13:23
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС

 

27/08/2015 15:33
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације за учешће на 19 међународном конгресу рачуноводствене и ревизорске професије РС

 

03/08/2015 12:21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавање хардвера

 

23/07/2015 14:52
Одлука о додјели уговора најповољнијег понуђача у поступку набавке канцеларијског материјала ЛОТ1

 

28/07/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нотарских услуга за куповину пословног простора у Требињу

 

22/07/2015 13:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке нотарских услуга за куповину пословног простоар у Градишци

 

10/07/2015 12:08
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја у Гацку

 

09/07/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга Одржавање Мреже перманентних GNSS станица Републике Српске СРПОС

 

07/07/2015 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за редовно годишње одржавање ватродојавног система

 

30/06/2015 10:00
Одлука о избору најповљонијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Извјештавање о резултатима и унапређење квалитета у интерној ревизији

 

29/06/2015 09:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Одсуства и одмори заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање

 

25/06/2015 10:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге котизације на семинару Практични аспекти жалбеног поступка у јавним набавкама.

 

18/06/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског намјештаја.

 

16/06/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге ангажовања вјештака грађевинске струке.

 

15/06/2015 14:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услугa осигурања имовине.

 

08/06/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару Електронско пословање.

 

05.06.2015 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Електронско пословање.

 

01/06/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на семинару за кориснике буџета Новости у прописима буџетског рачуноводствa.

 

01/06/2015 13:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја и котизације за учешће на 20. Будванским правничким данима.

 

29/05/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Новости у прописима буџетског рачуноводства.

 

26/05/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на семинару Мјерење учинка и рада запослених - евалуација перформанси и потенцијала запослених.

 

19/05/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сервиса два централна УПС уређаја Masterys Green Power 20 kVA.

 

12/05/2015 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Хан Пијесак.

 

08/05/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге котизације за учешће на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.

 

08/05/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге хотелског смјештаја у циљу стручног усавршавања на Десетом међународном симпозијуму о корпоративном управљању.

 

06/05/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Пале.

 

06/05/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Требиње.

 

06/05/2015 14:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге ангажовања вјештака

 

06/05/2015 12:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача - хотелске услуге у циљу стручног усавршавања геодетских инжењера и геометара на Годишњој скупштини друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске

 

04/05/2015 15:30
Рјешење о поништавању Одлуке о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.

 

28/04/2015 15:00
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге смјештаја за регију Зворник.

 

24/04/2015 15:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке адвокатских услуга

 

17/04/2015 01:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку јавне набавке услуга осигурања.

 

17/04/2015 08:30
Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге котизације за семинар Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2015) у Бањалуци.

 

14/04/2015 12:26
Oдлука о избору најповољнијег понуђача -услуге котизације за семинар Радни односи,заштита на раду и пензијско-инвалидско осигурање

 

08/04/2015 14:12
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге смјештаја Бијељина.

 

08/04/2015 14:11
Одлука о избору најповољнијег понуђача услуге смјештаја Рибник.

 

FaLang translation system by Faboba